Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jaunųjų atlikėjų festivalis

Pirmą kartą jaunieji muzikos mylėtojai į Šiaulių apskrities festivalį Polifonija ir aš, vykusį Radviliškyje, susirinko 2003 metais. Renginio sumanytoja ir vykdytoja – Radviliškio vaikų muzikos mokyklos mokytoja Aurelija Šakėnienė. Kūrybinę idėją rėmė tuometinis Radviliškio parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, įmonių vadovai, verslininkai, meno žmonės.

2004-aisiais festivalis jau buvo tarptautinis – atvyko moksleiviai iš Valkos muzikos mokyklos (Latvija) ir Valgos muzikos mokyklos auklėtiniai (Estija). Tris kartus Baltijos šalių jaunieji atlikėjai koncertavo Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Festivaliuose dalyvaudavo Radviliškio parapijos jaunimo choras bei Radviliškio muzikos mokyklos auklėtiniai. Koncertų klausytojai – neabejingi muzikai radviliškiečiai, jaunųjų atlikėjų giminės, draugai, bendramoksliai, pažįstami, svečiai.

Šiųmetis tarptautinis jaunųjų talentų festivalis vyko birželio 1 dieną. Festivalio Polifonija ir aš koncertas prasidėjo 14 val. Renginį pristatė Radviliškio parapijos klebonas kun. Gintas Sakavičius. Mokytoja A.Šakėnienė pasidžiaugė, kad vaikai parodyti vieni kitiems savo muzikinius sugebėjimus susirenka jau penktą kartą. Gaila, kad neatvyko laukti svečiai iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Koncertavo 34 muzikos mokyklų auklėtiniai iš Joniškio, Šiaulių, Palangos, Pakruojo, Radviliškio. Skambėjo vargonų muzika. Dalyviai atliko J.V.Haslerio, J.Aglincevos, G.F. Telemano, D.Basien, F.Katting, A.Koreli, J.S.Bacho, H.Perselo, D.Cipoli, D.Agay, I.Matesono, A. Gedike, O.Bero, G.F.Hendelio, F.Kupereno, I.Krinbergaer, I.Kriger, Kirhof kūrinius. Radviliškietė Sandra Zinkevičiūtė dalyvavo visuose penkiuose renginiuose. Šiemet ji paskutinį kartą sėdo groti vargonais kaip moksleivė. Ateityje ji galbūt koncertuos kaip atlikėja. Pertraukos metu festivalio dalyviai susirinko į šalia esančius Kultūros rūmus pasikalbėti, pabendrauti.

Vakare šv. Mišių metu giedojo parapijos bažnyčios jaunimo choras (vadovė A.Šakėnienė). Po šv. Mišių vyko baigiamasis koncertas. Jaunimo choro merginos giedojo religines giesmes: O Šventa Dvasia, Begalinis Viešpaties pasaulis, Visos tautos, Viešpatį aš garbinu, Paliesk mano sielą, Apglėbk, Viešpatie, mane, Dieve, Tu – mano skydas, Mūsų meilės giesmės, Naujuoju keliu, Beribė meilė, Ryto maldoj. Festivalio Polifonija ir aš koncertą baigė Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choro (vadovė Inga Petrauskienė, koncertmeisterė Vera Silickaja) atliekami kūriniai.

Džiaugsmas ir padėka, skirti festivalio dalyviams, neabejotinai suburs atlikėjus ir klausytojus naujiems susitikimams.

Laima Macytė

Radviliškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija