Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Čečėniški priekaištai

Gintaras VISOCKAS

Čečėniją remiančiųjų mitingas
prie Rusijos ambasados
Vilniuje buvo ne itin gausus
ir skaitlingas

Praėjusį penktadienį įvyko protesto mitingas prie Rusijos Federacijos ambasados Vilniuje. Susirinkusieji reikalavo, kad Rusija artimiesiems grąžintų nužudyto Čečėnijos prezidento Aslano Maschadovo kūną. Mitinge būta ir vėliavų, ir spalvingų plakatų, ir aštrių kalbų. Tačiau šį renginį vargu ar galima laikyti pavykusiu. Susibūrime dalyvavo itin mažai žmonių – vos kelios dešimtys. Susibūrime nebuvo nė vieno žymesnio Lietuvos visuomenės, politikos, kultūros veikėjo. Susibūrimo nenušvietė stambiausios Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Liūdina ir dar viena aplinkybė. Rusijos ambasados Vilniuje darbuotojai nesiteikė iš protesto akcijos dalyvių priimti jokių pareiškimų – nei žodinių, nei raštiškų. O mitinguotojai tarsi niekur nieko išsiskirstė namo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija