Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Korumpuota valdžia pareiškimų nebijo

Lietuvių fronto bičiulių sąjūdžio
pirmininkas Kęstutis Milkeraitis
tvirtina, jog korumpuotą valdžią
kontroliuoti gali tik stiprios,
gausios, veiklios
visuomeninės organizacijos
Autoriaus nuotrauka

Su Lietuvių fronto bičiulių (LFB) sąjūdžio pirmininku Kęstučiu MILKERAIČIU kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.

Jūs – buvęs Generalinės prokuratūros darbuotojas. Vėliau dirbote Seimo kontrolieriumi ir garsėjote savo griežta nuostata dėl išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimo reikalų. Būdamas Seimo kontrolieriumi nuolat pabrėždavote, kad Lietuvoje išlikęs nekilnojamasis turtas be išlygų privalo būti grąžintas buvusiems savininkams.


Kunigas Bronius Laurinavičius – Lietuvos didvyris

Neseniai minėjome vieno ryškiausių Lietuvos disidentų kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties 25-ąsias metines. Jis, priešindamasis sovietiniam okupantui, kovojo ne tik už Vilniaus krašto žmonių teises, bet ir už visoje Lietuvoje įvestos laisvos minties persekiojimo ir jo pasekmių likvidavimą, už teisę laisvai reikšti savo mintis, už teisę netrikdomai reikšti savo religinius įsitikinimus, o jais remiantis, tėvams auklėti savo vaikus. Dalyvaudamas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo veikloje, dar ir Helsinkio grupėje, šias savo pažiūras skleidė ir užsienyje, dėl ko buvo kagėbistų persekiojamas, o netrukus ir nužudytas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija