Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kunigas Bronius Laurinavičius – Lietuvos didvyris

Neseniai minėjome vieno ryškiausių Lietuvos disidentų kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties 25-ąsias metines. Jis, priešindamasis sovietiniam okupantui, kovojo ne tik už Vilniaus krašto žmonių teises, bet ir už visoje Lietuvoje įvestos laisvos minties persekiojimo ir jo pasekmių likvidavimą, už teisę laisvai reikšti savo mintis, už teisę netrikdomai reikšti savo religinius įsitikinimus, o jais remiantis, tėvams auklėti savo vaikus. Dalyvaudamas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo veikloje, dar ir Helsinkio grupėje, šias savo pažiūras skleidė ir užsienyje, dėl ko buvo kagėbistų persekiojamas, o netrukus ir nužudytas.

Atkūrus Nepriklausomybę ir pagerbiant kunigo nuveiktus darbus bei atminimą, Vilniaus miesto savivaldybė disidento žuvimo vietą – skverą Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankryžoje pavadino jo vardu. Tačiau skveras iki šiol netvarkomas, yra apleistas, neprižiūrimas. Į tai atsižvelgdamos, keletas visuomeninių organizacijų raštu kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamos padėtį ištaisyti.

Kreipimasis į Vilniaus miesto merą Juozą Imbrasą

1997 m. sausio 24 d. Vilniuje įsikūrė iniciatyvinė grupė kun. Broniaus Laurinavičiaus atminimui įamžinti. Jau kovo 12 dieną iniciatyvinė grupė kreipėsi į Vilniaus miesto merą prašydama skverą Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankirtoje pavadinti kun. B.Laurinavičiaus vardu. Iniciatyvinei grupei prašant, Vilniaus miesto taryba skverą, esantį Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankirtoje, 1997 m. kovo 25 d. savo sprendimu Nr. 231 pavadino kun. B.Laurinavičiaus vardu.

2006 metais minėjome kun. B.Laurinavičiaus 25-erių metų žūties sukaktį.

Šiais metais Vilniuje, Lietuvos sostinėje, kuri vadinama Europos kultūros sostine, minėsime kun. B.Laurinavičiaus vardo suteikimo skverui 10-metį ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. VIII (1997 m. sausio 23 d.) 10-metį dėl Laisvės kovų dalyvio statuso suteikimo.

Kun. B.Laurinavičius 2000 metais įrašytas į Katalikų Bažnyčios pasaulio kankinių sąrašą ir LR Prezidento apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (po mirties) už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl tautos laisvės. Ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje, kun. B.Laurinavičius buvo Helsinkio grupės narys. Jo vardo skvere yra tam skirtas laikinas koplytstulpis.

Apgailestaujame dėl miesto savivaldybės savęs negerbimo, nes B.Laurinavičiaus skveras yra visiškai apleistas, per dešimtmetį ten išdygo „statinių“, reklaminių stendų. Todėl Vilniaus mero besąlygiškai prašome iškelti banko „Snoras“ ir UAB „Lietuvos spauda“ kioskus, esančius kun. B.Laurinavičiaus skvere, taip pat panaikinti ir naujai pastatytą reklaminį stendą. Tvirtai tikime jūsų gera valia.

Buvusi sąžinės kalinė sesuo Nijolė SADŪNAITĖ

Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius mons. Alfonsas SVARINSKAS

Vilniaus miesto ateitininkas sendraugis prof. habil. med. dr. Laimutis Leonas MAČIŪNAS,

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Jonas BUROKAS

Lietuvos blaivybės fondo pirmininkas Gediminas JAKUBČIONIS

Vilniaus m. susivienijimo „Labora“ tarybos pirmininkas Leonas KEROSIERIUS

LS Vilniaus tarybos narys Žybartas SIMANAITIS

Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys Algimantas BUDRIŪNAS

„Laboros“ tarybos narys Algimantas MALINIONIS

Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas Juozas KANČYS

Istorikas Darius VILIMAS

Laisvės kovotojų – Miško brolių draugijos – pirmininkas Albinas KENTRA

Vilniaus miesto ateitininkė sendraugė, Laisvės kovų dalyvių sąjungos pirmininkė Julija AMBRASIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija