Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Šventovė tapo
kurorto simboliu

Šv. Teresės relikvijų
belaukiant

Devintinių
procesija Kaune

Kunigas Bronius
Laurinavičius –
Lietuvos didvyris

Benedikto XVI ir Dž.Bušo susitikimas: dėmesys globaliniams klausimams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su prezidentu Džordžu Bušu
ir jo žmona Lora

Maldos reikšmė tautos gyvenime

Kaip ir buvo galima tikėtis, dviejų įtakingiausių planetos žmonių – popiežiaus Benedikto XVI ir Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Džordžo Bušo – susitikime aptartas labai platus tarptautinės politikos ir visuomenės gyvenimo klausimų spektras. Birželio 9 dieną Vatikane apsilankiusiam JAV vadovui Šventojo Tėvo suteiktoje privačioje audiencijoje buvo kalbėta apie reikalus pasaulyje (nuo Artimųjų Rytų ir Afrikos iki Lotynų Amerikos) bei aptartos moralės problemos (nuo religijos laisvės iki gyvybės apsaugos ir jaunimo ugdymo). Diskusijoje vyravo nuoširdi atmosfera, nes tarėsi du sąjungininkai, dedantys pastangas užtikrinti žmogiškąjį orumą remiantis krikščioniškojo mokymo nuostatomis ir pamaldžiu pasitikėjimu Dievo pagalba.


Korumpuota valdžia pareiškimų nebijo

Lietuvių fronto bičiulių sąjūdžio
pirmininkas Kęstutis Milkeraitis
tvirtina, jog korumpuotą valdžią
kontroliuoti gali tik stiprios,
gausios, veiklios
visuomeninės organizacijos
Autoriaus nuotrauka

Su Lietuvių fronto bičiulių (LFB) sąjūdžio pirmininku Kęstučiu MILKERAIČIU kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.

Jūs – buvęs Generalinės prokuratūros darbuotojas. Vėliau dirbote Seimo kontrolieriumi ir garsėjote savo griežta nuostata dėl išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimo reikalų. Būdamas Seimo kontrolieriumi nuolat pabrėždavote, kad Lietuvoje išlikęs nekilnojamasis turtas be išlygų privalo būti grąžintas buvusiems savininkams.


Rožių lietus Šiaulių vyskupijoje

Inesė Ratnikaitė

Prie Šiaulių Katedros pasitinkamas
šv. Teresėlės relikvijas neša kariūnai
Audriaus PETRIKO nuotrauka

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė visur pasitinkama ir išlydima skirtingai. Tai Liutauro Serapino – šventosios relikvijų kelione Lietuvoje besirūpinančių organizatorių grupelės vadovo – pastebėjimas. Jo teigimu, Vilniaus arkivyskupijoje jautėsi oficialumas, rimtumas; Panevėžio vyskupijos grožis – masiškumas; Šiaulių vyskupija stebino žmonių, kurie retai lankosi bažnyčioje, aktyvumu. Ne vienos parapijos klebonas stebėjosi matydamas bažnyčioje tuos, kurių niekada nematė. Tiek daug žmonių nebūna net per Velykas, – sakė jie.


Šv. Teresėlės kelionė per Vilniaus arkivyskupiją

Gegužės 24-osios rytą šv.Teresėlė Vilniuje aplankė tuos, kurie įkalinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Netilpus relikvijoriui pro duris, kalėjimo vadovybei teko keisti numatytą tvarką, ir nuteistieji buvo vedami iš savo kamerų po vieną prie šventosios relikvijų. Tokia galimybė buvo sudaryta net iki gyvos galvos nuteistiems kaliniams.


Jaunimo festivalis

Broliai kapucinai iš Lenkijos
ir Kristina iš Kauno Aleksoto
Šv. Kazimiero parapijos

Pažaislis. Birželio 1–2 dienomis Pažaislyje vyko krikščioniško jaunimo festivalis „Pažaislis‘2007“, pritraukęs beveik 200 jaunų žmonių ne tik iš Kauno, bet ir iš Kėdainių, Prienų, Jonavos, netgi Lenkijos, Vokietijos ir Latvijos! Į šią šventę iš anksto jaunimą kvietė mažesnieji broliai kapucinai ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centras.


Devintinės su atsisveikinimo gaidele

Jonavos dekanate

Jonaviečiai procesijoje garbina
Švenčiausiąjį Sakramentą

JONAVA. Praėjusį savaitgalį, birželio 9 ir 10 dienomis, Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Devintinių proga nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vidurdienio vyko Eucharistijos adoracija. Sekmadienį bažnyčioje šv. Mišias aukoję kunigai vikaras Darius Auglys, altaristas Vladas Luzgauskas ir klebonas Sigitas Bitkauskas savo homilijose kalbėjo ne tik apie Kristaus Kūno ir Kraujo šventės prasmę, bet ir apie Eucharistiją, kaip meilės sakramentą. Per Sumos šv. Mišias kun. S.Bitkauskas taip pat nemažai pasakojo apie kunigystę, į kurią Dievo valia kiekvienas kunigas ateina skirtingais keliais. Klebonas prisiminė, kad ir jo bendrakursiai seminarijoje, kurių buvo apie 30, iki kunigystės atėjo labai įvairiai ir, pasak vieno dėstytojo, niekas jų į seminariją su šautuvu nevarė. Iš tiesų kunigystė nėra profesija, o pašaukimas skelbti Evanegliją, būti dvasiniu vadovu ir suburti savo parapijiečius, kurie visada gana skirtingi, dažnai susvetimėję.


Naujojo altoriaus konsekracija

Vyskupas Jonas Ivanauskas
smilko naująjį altorių

CENTRAS. Birželio 3 dieną Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje vyko naujo altoriaus konsekracija. Jį konsekravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Iškilmingoje liturgijoje dalyvavo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Arkikatedros administratorius vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis ir vikaras kun. Darius Varnelis. Išpažinčių klausė kaimyninės Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. Kastytis Šulčius ir Karmelitų parapijos altaristas kun. Jonas Račaitis. Parapijos tikintieji galėjo matyti ypatingas altoriaus, garbingiausios bažnyčios vietos, kur aukojamos šv. Mišios ir yra Švč. Sakramentas, konsekracijos apeigas: altoriaus pabučiavimą,  smilkymą, patepimą šventuoju krizmos aliejumi, uždengimą balta drobule, puošimą.


Susirūpino bažnyčia

Tai tik dalis gausaus Medingėnų
choro, kuriam vadovauja (pirmas
priekyje) rietaviškis
vargonininkas Juozas Barsteiga

MEDINGĖNAI. Medinė, dviejų bokštų, išvaizdžios architektūros Švč. Trejybės bažnyčia prieš šešetą metų atšventė savo šimtmetį. Tai trečioji iš iki šiol Medingėnuose buvusių bažnyčių. Kadangi ši parapija gyventojų skaičiumi yra nedidelė, o dar kasmet jų mažėja, todėl Medingėnuose nėra nuolat dirbančio kunigo. Šią nuošalią už miškų ir miškelių, prie Minijos upės prigludusią parapiją aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantys kunigai, kurie, kas sekmadienį aukodami šv. Mišias Medingėnų bažnyčioje, teikia tikintiesiems reikalingus dvasinius patarnavimus, kartu rūpindamiesi ir šios parapijos ūkiniais reikalais. Iki šiol kiekvienas čionai atvažiuojantis kunigas stengdavosi su šios parapijos tikinčiais „palopyti“, pagražinti šią jau savo „karšatį“ pradėjusių bažnyčią. Dėl lėšų stokos būdavo atliekamas tik nedidelis remontas bei pagražinimas. Kadangi ši bažnyčia buvo nudažyta maždaug prieš dvidešimt penkerius metus, todėl nusilupo dažai, jos išorė atrodo apskurusi.


Kongresėliai su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija

Pajūrio parapijos adoruotojos
ir ministrantai pasirengę kongresėliui

Birželio 30 -liepos 1 dienomis Klaipėdoje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Šiame renginyje kviečiamas dalyvauti jaunimas nuo 14 metų bei vyresnieji. Nenorint nuskriausti ir dar neturinčių 14 metų vaikų, Telšių vyskupija nusprendė jiems suorganizuoti jaunimo kongresėlius dekanatuose, kurie jau vyksta šį, gegužės, mėnesį. Pasak Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, šie jaunimo ir vaikų kongresėliai yra skirti dvasiniam mūsų šalies jaunimo pasirengimui Lietuvos jaunimo dienoms, taip pat svarbioms sukaktims pasirengti bei joms įprasminti: Žemaitijoje pradėtam Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui 2013-2017 metais, Lurdo 150-osioms, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų 400-osioms metinėms paminėti. Be to, ateinančiais metais žemaičiai minės 150-ąsias vyskupo Motiejaus Valančiaus, švietėjo ir blaivybės propaguotojo, tiksliau, blaivybės akcijos pradžios jubiliejų.


Chameleoniškumas

Petras KATINAS

Ko ne ko, o politinių kūlversčių, jau nekalbant apie atskirus kūlverstukus, Lietuvoje netrūksta. Tai tapo tarsi nacionaliniu mūsų politikierių sportu. Antai atskilusių nuo liberalcentristų Liberalų sąjūdžio įvykusiame antrajame suvažiavime šio sąjūdžio lyderis, buvęs kandidatas į prezidentus, vyriausiasis euroderybininkas Petras Auštrevičius ir šios grupės nuolatinis oratorius Seimo narys E.Masiulis dėstė, kad reikia įkurti stiprų liberalų bloką, kuris, anot E.Masiulio, išverstų iš balno „Kirkilo-Kubiliaus sąjungą“. Liberalų sąjūdžio vadai išmąstė, kad tas neaiškias liberalias idėjas išpažįsta ne tik A.Zuoko vadovaujami liberalcentristai, nuo kurių visai neseniai atsižegnojo sąjūdininkais pasivadinusieji, bet netgi A.Paulausko socialliberalai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija