Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Susirūpino bažnyčia

Tai tik dalis gausaus Medingėnų
choro, kuriam vadovauja (pirmas
priekyje) rietaviškis
vargonininkas Juozas Barsteiga

MEDINGĖNAI. Medinė, dviejų bokštų, išvaizdžios architektūros Švč. Trejybės bažnyčia prieš šešetą metų atšventė savo šimtmetį. Tai trečioji iš iki šiol Medingėnuose buvusių bažnyčių. Kadangi ši parapija gyventojų skaičiumi yra nedidelė, o dar kasmet jų mažėja, todėl Medingėnuose nėra nuolat dirbančio kunigo. Šią nuošalią už miškų ir miškelių, prie Minijos upės prigludusią parapiją aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantys kunigai, kurie, kas sekmadienį aukodami šv. Mišias Medingėnų bažnyčioje, teikia tikintiesiems reikalingus dvasinius patarnavimus, kartu rūpindamiesi ir šios parapijos ūkiniais reikalais. Iki šiol kiekvienas čionai atvažiuojantis kunigas stengdavosi su šios parapijos tikinčiais „palopyti“, pagražinti šią jau savo „karšatį“ pradėjusių bažnyčią. Dėl lėšų stokos būdavo atliekamas tik nedidelis remontas bei pagražinimas. Kadangi ši bažnyčia buvo nudažyta maždaug prieš dvidešimt penkerius metus, todėl nusilupo dažai, jos išorė atrodo apskurusi.


Palangos dekanate

Šventovė tapo kurorto simboliu

Palanga. Birželio 2 dieną Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko mokslinė konferencija, skirta bažnyčios 100-mečio jubiliejui. Konferenciją organizavo Palangos miesto savivaldybė, Lietuvos dailės muziejus ir Palangos parapija.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Jaunimo festivalis

Broliai kapucinai iš Lenkijos
ir Kristina iš Kauno Aleksoto
Šv. Kazimiero parapijos

Pažaislis. Birželio 1–2 dienomis Pažaislyje vyko krikščioniško jaunimo festivalis „Pažaislis‘2007“, pritraukęs beveik 200 jaunų žmonių ne tik iš Kauno, bet ir iš Kėdainių, Prienų, Jonavos, netgi Lenkijos, Vokietijos ir Latvijos! Į šią šventę iš anksto jaunimą kvietė mažesnieji broliai kapucinai ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centras.


Naujojo altoriaus konsekracija

Vyskupas Jonas Ivanauskas
smilko naująjį altorių

CENTRAS. Birželio 3 dieną Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje vyko naujo altoriaus konsekracija. Jį konsekravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Iškilmingoje liturgijoje dalyvavo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Arkikatedros administratorius vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis ir vikaras kun. Darius Varnelis. Išpažinčių klausė kaimyninės Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. Kastytis Šulčius ir Karmelitų parapijos altaristas kun. Jonas Račaitis. Parapijos tikintieji galėjo matyti ypatingas altoriaus, garbingiausios bažnyčios vietos, kur aukojamos šv. Mišios ir yra Švč. Sakramentas, konsekracijos apeigas: altoriaus pabučiavimą,  smilkymą, patepimą šventuoju krizmos aliejumi, uždengimą balta drobule, puošimą.


Devintinės su atsisveikinimo gaidele

Jonavos dekanate

Jonaviečiai procesijoje garbina
Švenčiausiąjį Sakramentą

JONAVA. Praėjusį savaitgalį, birželio 9 ir 10 dienomis, Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Devintinių proga nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vidurdienio vyko Eucharistijos adoracija. Sekmadienį bažnyčioje šv. Mišias aukoję kunigai vikaras Darius Auglys, altaristas Vladas Luzgauskas ir klebonas Sigitas Bitkauskas savo homilijose kalbėjo ne tik apie Kristaus Kūno ir Kraujo šventės prasmę, bet ir apie Eucharistiją, kaip meilės sakramentą. Per Sumos šv. Mišias kun. S.Bitkauskas taip pat nemažai pasakojo apie kunigystę, į kurią Dievo valia kiekvienas kunigas ateina skirtingais keliais. Klebonas prisiminė, kad ir jo bendrakursiai seminarijoje, kurių buvo apie 30, iki kunigystės atėjo labai įvairiai ir, pasak vieno dėstytojo, niekas jų į seminariją su šautuvu nevarė. Iš tiesų kunigystė nėra profesija, o pašaukimas skelbti Evanegliją, būti dvasiniu vadovu ir suburti savo parapijiečius, kurie visada gana skirtingi, dažnai susvetimėję.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija