Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Susirūpino bažnyčia

Tai tik dalis gausaus Medingėnų
choro, kuriam vadovauja (pirmas
priekyje) rietaviškis
vargonininkas Juozas Barsteiga

MEDINGĖNAI. Medinė, dviejų bokštų, išvaizdžios architektūros Švč. Trejybės bažnyčia prieš šešetą metų atšventė savo šimtmetį. Tai trečioji iš iki šiol Medingėnuose buvusių bažnyčių. Kadangi ši parapija gyventojų skaičiumi yra nedidelė, o dar kasmet jų mažėja, todėl Medingėnuose nėra nuolat dirbančio kunigo. Šią nuošalią už miškų ir miškelių, prie Minijos upės prigludusią parapiją aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantys kunigai, kurie, kas sekmadienį aukodami šv. Mišias Medingėnų bažnyčioje, teikia tikintiesiems reikalingus dvasinius patarnavimus, kartu rūpindamiesi ir šios parapijos ūkiniais reikalais. Iki šiol kiekvienas čionai atvažiuojantis kunigas stengdavosi su šios parapijos tikinčiais „palopyti“, pagražinti šią jau savo „karšatį“ pradėjusių bažnyčią. Dėl lėšų stokos būdavo atliekamas tik nedidelis remontas bei pagražinimas. Kadangi ši bažnyčia buvo nudažyta maždaug prieš dvidešimt penkerius metus, todėl nusilupo dažai, jos išorė atrodo apskurusi.

Šiuo metu Medingėnų parapiją aptarnaujantis jaunas ir energingas Rietavo bažnyčios kunigas Vytautas Tamašauskas tarsi pasiguodė ir užsiminė medingėniškiams, kad labai apskurusi jų bažnytėlė... Medingėniškiai, matydami nuoširdžiai jų parapiją aptarnaujantį kun. V.Tamašauską, taip pat į Medingėnus dažnai atvažiuojantį ir Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapijos kleboną kun. Egidijų Jurgelevičių, kuris irgi susirūpinęs nužvelgdavo apšepusią Švč. Trejybės bažnyčią, iš jų geranoriškų užuominų, gražiai organizuojamų sekmadieninių pamaldų, atlaidų, jaunimo pritraukimo bažnyčion, suprato, kad pinigėlių ant padėklo šiai bažnyčiai remontuoti, jai pagražinti niekas neatneš. Pagaliau Medingėnų Švč. Trejybės parapijos bendruomenė priėjo prie vieningos nuomonės, kad savos bažnyčios išlaikymu privalo rūpintis patys parapijiečiai. Tad ir nutarė iš parapijos tikinčiųjų rinkti pinigus savo bažnyčiai remontuoti, ją atnaujinti. Medingėniškiai nėra turtingi, o tik paprasti kaimo žmonės, auginantys gyvulius ir iš to turintys šiokių tokių pajamų. Tiesa, yra vienas kitas ir stambesnis ūkininkas. Tačiau beveik visi, kas kiek išgalėjo, prisidėjo prie bažnyčios remonto. Iš viso Medingėnų parapijos tikintieji paaukojo apie 14 tūkst. litų. Dalį lėšų dar skyrė Rietavo savivaldybė.

Šiuo metu jau nuskusti seni, besilupantys dažai, pradėtas Švč. Trejybės bažnyčios išorės dažymas. Imtis šios gražios iniciatyvos medingėniškius iš dalies paskatino ir tai, kad dar tik pirmus metus šią bažnyčią aptarnaujantis, kas sekmadienį iš Rietavo atvažiuojantis kun. V.Tamašauskas labai nuoširdžiai aukoja šv. Mišias, buria prie altoriaus jaunimą, atlieka visus kitus dvasinius patarnavimus. Be to, dažnas svečias Medingėnuose yra ir minėtas Rietavo bažnyčios klebonas kun. E.Jurgelevičius, kuris irgi randa bendrą kalbą su parapijos žmonėmis, išklauso jų bėdas, pageidavimus.

Nebe pirmus metus į Medingėnus atvažiuojantis Rietavo bažnyčios vargonininkas Juozas Barsteiga turi subūręs Medingėnuose darnų šios parapijos chorą. Į jį stengiasi įtraukti ir vietos jaunimą. Užtat, pasak medingėniškių, kai sekmadieniais užgieda choras, dreba net visa medinė bažnyčia…

Sumaniai zakristijono pareigas atlieka uolus šios bažnyčios lankytojas medingėniškis Bronislovas Piekus.

– Kai šitaip nuoširdžiai dirba pas mus atvažiuojantis kun. V.Tamašauskas, kai dažnokai matome ir rietaviškį kleboną kun. E.Jurgelevičių, kai taip nuoširdžiai Medingėnų bažnyčios chorui vadovauja rietaviškis vargonininkas J.Barsteiga – susirūpinome ir mes savo parapijos bažnyčia, kad ji būtų kuo gražesnė ir jaukesnė, – sako Medingėnų Švč. Trejybės parapijos tikintieji. Tai įrodo jų aukos ir darbai. Medingėniškių pavyzdžiu gali pasekti ir kitos parapijos.

Birželio 3-iąją, sekmadienį, kun. V.Tamašausko dėka čia įvyko dviguba šventė – Tėvo diena ir šios bažnyčios tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Tam buvo iš anksto pasiruošta. Šios bažnyčios darbuotojų Bronislovo Piekaus ir ilgametės „pročkelės“ Elenos Venckienės rūpesčiu gėlėmis ir baltomis kaspinų juostomis buvo išdabinta visa bažnyčia. Pasirūpinta visu pulku adoruotojų.

Iš Rietavo atvažiavęs kun. V.Tamašauskas aukojo šv. Mišias, skirtas Tėvo ir minėtų atlaidų dienai. Itin gražiai giedojo vargonininko J.Barsteigos paruoštas Medingėnų parapijos choras. Kun. V.Tamašauskas savo homiliją paskyrė ir Tėvo dienai, ir Švč. Trejybės atlaidams. Joje buvo išsakytas svarbus Tėvo vaidmuo, palaikant darną ir santarvę šeimoje, auklėjant šeimos atžalas vyriškumo dvasia. Subtiliai savo homilijoje kun. V.Tamašauskas atskleidė tikintiesiems ir Švč. Trejybės prasmę. Šios dvigubos šventės proga vyko iškilminga procesija aplink bažnyčią, kurioje dalyvavo nemažai vaikų ir jaunimo.

Tėvo diena ir Švč. Trejybės atlaidai baigėsi kun. V.Tamašausko suteiktu palaiminimu Medingėnų parapijos tėvams ir birželinėmis pamaldomis.

O birželio 10 dieną vyko įspūdinga ir įsimintina Medingėnų parapijos vaikų Pirmosios Komunijos šventė.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija