Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresėlės kelionė per Vilniaus arkivyskupiją

Gegužės 24-osios rytą šv.Teresėlė Vilniuje aplankė tuos, kurie įkalinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Netilpus relikvijoriui pro duris, kalėjimo vadovybei teko keisti numatytą tvarką, ir nuteistieji buvo vedami iš savo kamerų po vieną prie šventosios relikvijų. Tokia galimybė buvo sudaryta net iki gyvos galvos nuteistiems kaliniams.


Rožių lietus Šiaulių vyskupijoje

Inesė Ratnikaitė

Prie Šiaulių Katedros pasitinkamas
šv. Teresėlės relikvijas neša kariūnai
Audriaus PETRIKO nuotrauka

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė visur pasitinkama ir išlydima skirtingai. Tai Liutauro Serapino – šventosios relikvijų kelione Lietuvoje besirūpinančių organizatorių grupelės vadovo – pastebėjimas. Jo teigimu, Vilniaus arkivyskupijoje jautėsi oficialumas, rimtumas; Panevėžio vyskupijos grožis – masiškumas; Šiaulių vyskupija stebino žmonių, kurie retai lankosi bažnyčioje, aktyvumu. Ne vienos parapijos klebonas stebėjosi matydamas bažnyčioje tuos, kurių niekada nematė. Tiek daug žmonių nebūna net per Velykas, – sakė jie.


Devintinių procesija Kaune

Devintinių procesija eina Laisvės alėja

Švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes, Kauno gatvėmis nuo Įgulos bažnyčios iki Arkikatedros Bazilikos vyko Devintinių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu. Joje, jau tapusioje tradicine, karštą vasaros dieną gausiai dalyvavo mieste tarnaujantys I dekanato kunigai, arkivyskupijos vienuolinių bendruomenių nariai, kunigų seminarijos auklėtiniai, tikintieji su savo parapijų vėliavomis. Eisenai, susirikiavusiai prie minėtos bažnyčios Laisvės alėjos pradžioje, vadovavo ir Švč. Sakramentą nešė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pakeliui į Arkikatedrą eucharistinis Jėzus buvo pagarbintas keturiose iš anksto numatytose vietose prie parengtų altorėlių. Prie kiekvieno jų pagerbus Švč. Sakramentą, juo buvo ir laiminama, klausoma Dievo žodžio ir dvasininkų homilijų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija