Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Senelis ir vaikaitis

Minint Pirmosios Lietuvos Respublikos laisvės dešimtmetį Šaulių sąjunga 1928 metais išleido knygą „1928 m. vasario 16. 10 metų Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėms paminėti“ (K., LŠS, 1928, 288 p.). Joje pateikta per laisvės dešimtmetį pasiektų laimėjimų apžvalga. Tarp pateiktų straipsnių dėmesio vertas Justo Paleckio rašinys „Kaip gimė Lietuvos laisvės žodis“. Apžvelgdamas tautos kelią į laisvę, J.Paleckis rašo: „Bendras didis tikslas sujungė į viena. Būrelio dvasiniu vadu buvo tautos patriarchas dr. J.Basanavičius, o faktinuoju vadu A.Smetona. Būrelio sudėtį sudarė įvairių pažiūrų atstovai – ten buvo ir krikščionis A.Stulginskis, ir liaudininkas J.Vileišis, ir socialdemokratas S.Kairys, ir nepartiniai, pavyzdžiui, A.Žmuidzinavičius, D.Malinauskas, dr. J.Šaulys ir kt.“.


Dėl pastarųjų dienų vidaus politikos klausimų

Pastarųjų dienų įvykiai – pasiūlymai mokesčių srityje, valdančių partijų susitarimas, pažeidžiant LR Konstituciją, siekiant įvesti mokamą mokslą bei sveikatos apsaugą, įrodo visišką svarbiausių valstybės institucijų – Seimo ir Vyriausybės nenorą suvokti, įvertinti ir atsižvelgti į Lietuvos padėtį. Net Prezidentas, turintis būti Konstitucijos garantu, atstovauja ne savo piliečių, o svetimų šalių finansinių struktūrų interesams – jo pasisakymai už „Sodros“ mokesčių lubų įvedimą, prieštaravimas progresinių mokesčių įvedimui (nors pats yra atvykęs iš šalies, kur naudojama tokia mokesčių sistema), nesipriešinimas politikų bandymams galutinai leido panaikinti nemokamą mokslą ir sveikatos apsaugą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija