Atnaujintas 2007 birželio 22 d.
Nr.48
(1545)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Teresėlės kelionė per Panevėžio vyskupiją

Gegužės 27-osios vakare šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Panevėžio vyskupiją, Baltriškes, pas Tiberiados brolius. Sutikimo šventė pradėta spektakliu. Jaunuolių grupė iš Vilniaus vaidino Teresėlės gyvenimo ištraukas. Po spektaklio ir vakarienės br. Pranciškus susirinkusiems piligrimams iš Latvijos, Dusetų, Zarasų, Obelių, Degučių, Šiaulių, Kauno, Utenos vedė mokymą apie šią šventąją. Šv. Teresėlė džiaugsmingai sutikta su giesmėmis. Po vigilijos bažnyčioje visą naktį vyko adoracija. Piligrimai nuolat budėjo prie Švenčiausiojo Sakramento ir šv. Teresėlės relikvijų. Nuo ankstaus kitos dienos ryto aplankyti Teresėlės ir pasimelsti prie relikvijų atvyko moksleiviai iš Zarasų, Baibių, Degučių ir kitų mokyklų. Susipažinę su Teresėlės gyvenimu iš parengtų stendų jie rašė jai laišką, kurį nešė prie relikvijų. Po šv. Mišių, kurias aukojo Zarasų dekanato kunigai, nuo bažnyčios iki vienuolyno ėjo procesija. Mokiniai barstė Teresėlei gėles, buvo giedamos giesmės. Prie vienuolyno kryžiaus Tiberiados broliai meldėsi bendruomenės globėjai – šv. Teresei. Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas palaiminimu užbaigė maldą. Tiberiados broliai padalijo žmonėms vokus su malda ir paragino parsivesti Teresėlę į namus ir kartu su ja melstis. Pakeliui iš Baltriškių į Uteną, prie Baibių ir Daugailių, Teresėlės laukė ir ją pasveikino moksleiviai.

 

Pasvalyje šv. Teresėlei skirti renginiai vyko visą dieną. M.Katiliškio bibliotekoje buvo atidaryta paroda, čia surengta konferencija „Kuo svarbi šv. Teresėlė šių dienų pasaulyje“. Po vakaro šv. Mišių koncertavo Panevėžio muzikinio teatro kamerinis orkestras. Iškilmingai relikvijas pasitiko gausus tikinčiųjų būrys ties Biržų–Pasvalio rajonų riba, iš kur procesija patraukė į Gulbinėnų Šv. Teresėlės bažnyčią. Vėlų vakarą relikvijas iškilmingai nešė Krinčino, Saločių, Pušaloto, Pumpėnų, Pasvalio tikintieji. Gegužės 30 diena Pasvalio dekanate buvo skirta jaunimui ir šeimoms. Atskiros šv. Mišios aukotos neįgaliesiems, po jų vyko išgydymo pamaldos. Pasvalio kultūros centre paskelbtas Jaunimo šventės atidarymas. Jaunimas žiūrėjo filmą apie Teresėlę. Šv. Mišias jaunimui ir šeimoms aukojo ir pamokslą pasakė vysk. Jonas Kauneckas. Po to vyko susitikimai ir pokalbiai. Pasvalio krašto muziejuje vysk. J.Kauneckas vadovavo pokalbiui „Šeimos vertybės šiuolaikinėje visuomenėje“. Kalbėdamas apie šeimą, ganytojas patikino, kad pagrindinė šeimos vertybė yra tikėjimas: jei šeimoje nesimeldžiama, greitai susvyruoja ir kitos vertybės. Diskusijas apie šv. Teresę M.Katiliškio bibliotekoje vedė sesuo Rozana, Kultūros centre su jaunimu apie pasirengimą šeimai kalbėjo kun. Domingo Avellaneda. Pasimeldus prie relikvijų bažnyčioje, vėl iškilminga procesija nusidriekė per miestą – Daujėnų, Vaškų, Joniškėlio parapijų tikintieji palydėjo šv. Teresėlę į Panevėžį.

 

Gegužės 28 dieną Utenoje sutikti šv. Teresėlę žmonės išėjo į gatves, pravažiuojant relikvijoms barstė gėles. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo giedama Valandų liturgija, Tiberiados broliai Pranciškus ir Egidijus vedė katechezes, relikvijas lankė Utenos mokyklos moksleiviai, buvo kalbamas rožinis. Ypač iškilmingai švęsti Ligonių ir Susitaikinimo sakramentai. Gegužės 29-ąją Utenoje surengta Jaunimo diena. Popietę br. Bartas vedė katechezę „Šv. Teresė kalba jaunimui“. Vakare šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vysk. Jonas Kauneckas. Jis ragino mokytis jaunystės iš Teresėlės. „Tie, kurie pilni idealizmo, kaip šv. Teresėlė, tikrai gali nuskinti žvaigždes ir papilti rožių lietų“, – sakė ganytojas, tvirtindamas, kad šį liūdesio pasaulį perkeis tik kupini tikėjimo žmonės. Šv. Mišių metu giedojo Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras, vadovaujamas L.Gimbutienės. Po šv. Mišių su Pasaulio jaunimo dienomis sujungė ir bendrą dvasią atkūrė Utenos muzikos mokyklos choras UTREMIO, vadovaujamas V.Šeduikienės. Po to relikvijos išlydėtos į Pasvalį.

 

Panevėžyje šv. Teresėlės relikvijų piligrimystė vyko gegužės 30–birželio 2 dienomis. Birželio 1-ąją ypač gausi minia tikinčiųjų ilga eisena nusidriekė Marijonų, Smėlynės, Ramygalos gatvėmis, centrine Laisvės aikšte. (Išsamiau apie lankymąsi Panevėžyje rašyta „XXI amžiaus“ Nr. 44.)

 

 

Birželio 2 dieną, šeštadienį, šv. Teresės relikvijos atkeliavo į Truskavą. Susirinkus daugybei tikinčiųjų, 300 žmonių procesija ir gėlių žiedlapius barstantys vaikai palydėjo relikvijas į Šventosios Dvasios bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo klebonas kun. Simas Maksvytis. Tą dieną melstasi už Panevėžio pašvęstojo gyvenimo institutų asmenis. Tiberiados brolis Egidijus pasakė pamokslą apie šv.Teresėlės gyvenimo pavyzdį mums visiems šiandien kelyje į šventumą. Šv. Mišių liturgiją išgyventi padėjo Utenos vaikų choras. Paskui relikvijos perneštos į Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės vienuolyną, kur vyko adoracija ir relikvijų pagerbimas iki sekmadienio ryto. Čia apsilankė labai daug žmonių iš įvairių vyskupijų ir Latvijos: vienuolių, kunigų, šeimų, jaunimo. Per naktinę adoraciją giedotos giesmės, skaitytos šv. Teresėlės mintys. Daug žmonių pasiliko melstis per naktį. Kiekviena Panevėžio vyskupijoje įsikūrusi vienuolija – kotrynietės, Marijos tarnaitės, Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserys, Tiberiados broliai – paeiliui vedė nakties maldą. Rytines sekmadienio šv. Mišias aukojo Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos broliai. Giesmėmis Dievą šlovino „Ugnies vaikai“ iš Kauno. Vienuolyne buvo surengta šv. Teresėlės garbei Ukmergės dailės mokyklos moksleivių ir mokytojos Dovilės Sabaliauskienės ir jos mokinių darbų paroda. Sekmadienio rytą visi šv. Mišių dalyviai išlydėjo šv. Teresėlę į Šiaulių vyskupiją.

Pagal www.katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija