Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Per ilgai užsitęsę liustracijos procesai

Gintaras VISOCKAS

Ar pavyks Lietuvai atsikratyti
šių sovietinį heroizmą
vaizduojančių skulptūrų,
tebestovinčių ant Žaliojo
tilto pačiame Vilniaus centre?
Autoriaus nuotrauka

Tikriausiai dar nepamiršome, kaip vienas iš jaunųjų Paleckių dinastijos atstovų viešai, ciniškai didžiavosi savo seneliu, 1940-aisiais važiavusiu į Maskvą parvežti lietuviams Stalino saulės. Vos prieš keletą dienų žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad pakruojiečiai rimtai svarsto galimybę šiandien pastatyti paminklą už antivalstybinę veiklą prieškario Lietuvoje sušaudytam komunistų agentui. Galima įtarti, jog tokios iniciatyvos – ne atsitiktinės ir ne paskutinės. Artimiausiu metu greičiausiai išgirsime dar daugiau „argumentuotų“ pasiūlymų įamžinti atminimą tų savo tautiečių, kuriuos, vadovaujantis sveiku protu, derėtų vadinti judais. Tuo tarpu raginimų nuo Žaliojo tilto nuversti sovietinių karių skulptūras, neturinčias nei meninės, nei istorinės, nei kultūrinės vertės, – nėra. Ir greičiausiai nebus.


Šv. Mišios Afganistane sutelkia maldai ir suvienija karius

Afganistano Goro provincijoje
tarnaujantys kariai
kiekvieną sekmadienį
dalyvauja šv. Mišiose

Afganistano Goro provincijoje tarnaujantys kariai kiekvieną sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose. Pasimelsti už sėkmingą tarnybą, savo artimuosius, misijos draugus ir susitelkti dvasinei ramybei į jas renkasi visi nuo užduočių laisvi kariai ir civiliai – lietuviai, danai, kroatai, amerikiečiai. Šv. Mišias aukoja kartu su kariais į misiją atvykęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionas kunigas kapitonas Remigijus Monstvilas. Jis yra pirmasis kapelionas, Goro provincijoje tarnaujantis nuo PAG-5 misijos pradžios. Kun. kpt. R.Monstvilas grįš namo kartu su kariais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija