Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Komunizmo nusikaltimus teįvertina tarptautinis tribunolas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Pasaulis pasmerkė ir pripažino senaties neturinčius nacizmo padarinius: nusikaltimai pasmerkti, nusikaltėliai nubausti, aukoms mokamos kompensacijos. Vakarų šalyse nacių liustracija (lot. – apsivalymas) buvo griežta – apvalyta valstybė ir visuomenė. Pasaulis ir toliau stebi nacizmo pasireiškimus. Šiais metais įkurta Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra užsibrėžė sau tikslus kovoti su rasizmu, ksenofobija, etniniu nepakantumu, diskriminacija, nacizmu. Tik nė žodžio nerasime apie komunizmo pasireiškimus.


Atgimstantys paminklai

Birželio 14 dieną Lapėse
buvo atidengta memorialinė lenta,
primenanti komunistų vandališką
nusikaltimą bei šių dienų valdžios
abejingumą Laisvės vertybėms.
Vakare buvo aukojamos
šv. Mišios už komunistinio
režimo aukas.
Autoriaus nuotrauka

Birželio 24 dieną, sekmadienį, Lapėse po iškilmingų šv. Mišių Jono Krikštytojo garbei, kurias aukojo „Marijos radijo“ direktorius kun. Oskaras Petras Volskis ir Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, klebonas pašventino šventoriuje pastatytą atnaujintą Misijų kryžių. Senasis kryžius buvo pastatytas misijų proga 1929 metais. Per daugelį metų mediena papuvo, kryžius pasviro. Lapių parapijos vicepirmininko Stepono Linkevičiaus lėšomis ir iniciatyva buvo padarytas naujas ąžuolinis kryžius ir pastatytas senojo vietoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija