Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atgimstantys paminklai

Birželio 14 dieną Lapėse
buvo atidengta memorialinė lenta,
primenanti komunistų vandališką
nusikaltimą bei šių dienų valdžios
abejingumą Laisvės vertybėms.
Vakare buvo aukojamos
šv. Mišios už komunistinio
režimo aukas.
Autoriaus nuotrauka

Birželio 24 dieną, sekmadienį, Lapėse po iškilmingų šv. Mišių Jono Krikštytojo garbei, kurias aukojo „Marijos radijo“ direktorius kun. Oskaras Petras Volskis ir Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, klebonas pašventino šventoriuje pastatytą atnaujintą Misijų kryžių. Senasis kryžius buvo pastatytas misijų proga 1929 metais. Per daugelį metų mediena papuvo, kryžius pasviro. Lapių parapijos vicepirmininko Stepono Linkevičiaus lėšomis ir iniciatyva buvo padarytas naujas ąžuolinis kryžius ir pastatytas senojo vietoje.

Ateinantį šeštadienį, birželio 30 dieną, 10 val., bus pašventintas ąžuolinis, apie penkių metrų aukščio kryžius Lapių parapijos Barsūniškio kapinėse. Lapių miestelio Barsūniškio gatvės gyventojo Leonardo Balčiūno liudijimu, ten tikrai yra Napoleono armijos karių kapai. O tos pačios gatvės gyventojas Steponas Linkevičius liudijo pats matęs kažkada buvusius antkapius. Sovietų laikais vyko kultūros paminklų, kryžių, Laisvės paminklų naikinimas. Tačiau traktorininkai, nepaisydami nurodymų, pačios kapinių viršūnės nenaikino, nearė.

Į Barsūniškio kapinių kryžiaus pašventinimą pakviesti Prancūzų kultūros centro atstovai.

Šiuo metu vyksta pasirengimas atstatyti kryžių Šančių kaimo kapinėse (Lapių parapija). Kaip pasakojo vietiniai gyventojai, maro metu išmirė visas kaimas. Gyventojai ten ir buvo palaidoti. Yra ir kita nuomonė apie Šančių kapines. Kraštotyrininkas Bronius Šukys leidinyje apie Lapes rašo, kad Šančių kaimo kairėje vieškelio pusėje yra kalnas, vietos žmonių vadinamas ,,Apkasais“. Kiti dar jį vadina prancūzų kapais. Pranas Lekavičius (g. 1890 m.) Šančiuose pasakojo, kad nuo pat jo vaikystės dienų čia rasdavę kaulų. Netoli tų apkasų buvęs senas ąžuolinis kryžius. Kraštotyrininkas B. Šukys nurodo ir daugiau liudytojų.

Šiuo metu jau susitarta su žmogumi, kuris pasižadėjo iš ąžuolo nemokamai, kaip auką, pagaminti kryžių. Šiuo metu ieškome rėmėjo, kuris galėtų paaukoti medieną. Kauno rajono savivaldybės Tarybos narys Irenijus Šmidtas pažadėjo pakalbėti su miškininkais dėl ąžuolo. Jei nepavyks surasti ąžuolo aukotojo, bus renkamos aukos. Kai žmonės ką nors paaukoja, sukalba maldą ar padaro kitą gerą darbą mirusiųjų labui, mirusiųjų sielos niekada nelieka skolingos ir užtaria pas Viešpatį jų geradarius.

Kviečiame drauge dalyvauti ir švęsti atgimstančių paminklų šventes Lapėse.

Barsūniškio kapinės yra už Barsūniškio kaimo. Reikia važiuoti iš Mažųjų Lapių į Didžiąsias Lapes, po to pasukti į kairę link Pakalniškių kaimo, o privažiavus Barsūniškio kaimą, paklausti vietos žmonių. Galima susitarti su Lapių klebonu (tel. 8-37-554247 arba 8-637-47835) ir iš Lapių važiuoti kartu.

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas,
Lapių klebonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija