Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Naujos Kryžiaus kelio stotys

Po pamaldų geradarius
Kazimierą ir Praną Kempes
pasveikino Gargždų ateitininkai

Viena iš naujųjų Kryžiaus kelio stočių

Gargždai. Birželio 4 dieną, pirmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje po šv. Mišių už mirusius tėvus buvo pašventintos naujos Kryžiaus kelio stotys. Jas rado galimybę padovanoti Gargždų bažnyčiai buvęs Klaipėdos dekanas mons. jubil. Jonas Gedvila. Kryžiaus kelio stočių skulptūros nenaujos, bet labai išraiškingos, meniškos. Joms buvo reikalinga restauracija.

Kad Kryžiaus kelio stotys būtų atnaujintos, atgabentos, svaria auka prisidėjo Pranas ir Kazimiera Kempės. Po pamaldų bažnyčioje P. ir K. Kempėms buvo įteiktas paveikslas, liudijantis popiežiaus Benedikto XVI suteiktą ypatingą apaštalinį palaiminimą jų šeimai. To apdovanojimo bei 25 metų santuokos jubiliejaus proga juos sveikino parapijos kunigai, ateitininkai, artimieji. Susirinkusieji bažnyčioje giesme, plojimais sveikino juos ir dėkojo už paramą bažnyčiai, kad ji taptų vis jaukesnė ir iškilmingesnė, kad skatintų labiau susikaupti maldai.

Birželio mėnesį Gargždų bažnyčioje meldžiamasi už rėmėjus ir geradarius. Klaipėdos rajono savivaldybės geranoriškos pagalbos, verslininkų, individualių rėmėjų paramos, dėmesio dėka parapijoje yra susibūręs gausus didysis choras, aktyviai veikia ateitininkų organizacija, Marijos legionas, „Caritas“, Šeimos centras, Senolių klubas. Gargžduose bažnyčia yra pagrindinis, patraukliausias miesto akcentas. Sumaniai ir racionaliai vadovaujant parapijos klebonui kan. Jonui Paulauskui, sėkmingai vyksta bažnyčios išorės ir vidaus apdailos darbai. Gargždų bažnyčia vis gražėja, vis gausiau renkasi tikintieji sekmadieniais ir darbo dienomis.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija