Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Giedojo austrai „Tėve mūsų“ lietuviškai

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero
(jėzuitų) bažnyčios
choristai Melko vienuolyne
Izidoriaus Mitkaus nuotrauka

Mūsų gidės nuopelnas, kad Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios choristai neseniai visą savaitę praleido žemutinėje Austrijoje. Nejučiom kauniečių autobusas priartėjo prie Dunojaus, nešančio savo vandenis net per dešimt Europos valstybių. Štai ir Melkas, įsikūręs dešiniame Dunojaus krante. Nuo 976 metų šioje teritorijoje stovi Babenbergų pilis, o 1089 metais čia įsikūrė benediktinų vienuolynas. (Benediktinai yra katalikų vienuolių ordinas, kuris maldą, mokslą, darbą derina su visuomenine veikla.) 1736 metais pagal architekto J.Prandtauerio projektą pastatyta barokinė Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Šiuo metu viename iš Melko vienuolyno pastatų veikia gimnazija, turinti apie 1000 gimnazistų, joje dirba 200 mokytojų. Netoli vienuolyno yra taisyklingo plano gyvenvietė su rotuše ir vėlyvosios gotikos stiliaus (XV a.) bažnyčia.


Reikėtų daugiau reklamos knygoms

Šiais laikais „Katalikų pasaulio“ ir kitos katalikiškų knygų leidyklos išleidžia nemažai gerų knygų, tačiau jos nepasiekia tolimų vietovių knygų mylėtojų (ar yra tiesiog nepasiekiamos kaip ir žvaigždės, spindinčios giedrame nakties dangaus skliaute). Taip atsitinka todėl, kad leidyklos neišreklamuoja savo leidinių, o jei ir reklamuoja, tai per menkai, ir ta reklama nepadeda knygos įsigyti. Pavyzdžiui, „Bažnyčios žinios“ kartais parašo, kad išleista vienokia ar kitokia knyga, bet kaip ją gauti iš leidyklos, nepasako.


Būkime budrūs

Nusistebėjau, kai vienoje šeštadieninėje Žinių radijo laidoje buvo pristatyta nauja „religija“. Šios laidos metu jos vedėjas Audrys Antanaitis kalbino tris viešnias – Lietuvos bahajų bendruomenės nares Natalją Utenkovą ir jos drauges. Atsakinėdamos į laidos vedėjo klausimus bahaizmo išpažinėjos kėlė aukštumon savo „tikėjimo“ (iš tikrųjų ar ne islamo šiitų sekta?) „privalumus“, lygindamos jį su krikščioniškuoju:

1. Neprimetamas tiesos ieškojimas („pats skaitai, galvoji, atrandi tiesas“). Tarytum Šventasis Raštas būtų kam nors primetamas. Nereikia painioti primetimo ir raginimo skaityti Šventąjį Raštą. Juk koks esi katalikas, jei neturi gilaus tikėjimo tiesų suvokimo. Jei norime sekti Kristumi, reikia pažinti Dievą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija