Atnaujintas 2007 liepos 4 d.
Nr.51
(1548)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sąmoningos valdžios ir teisėsaugos klaidos

Gintaras VISOCKAS

Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos pirmininkas
Edvardas Šalkauskas nustebo,
kai Prezidentūros klerkai,
užuot surengę susitikimą
su šalies vadovu Valdu Adamkumi,
ėmė skųsti jį policijai

Koks klastingas ir žiaurus buvo Stalinas – žinome. Jo valdymo principai ganėtinai aiškūs – jokios moralės, padorumo, sąžiningumo, teisybės. Šis Sovietų Sąjungos diktatorius vadovavosi taisykle: mano principas – neturėti principų. Ištikimiausiems, sąžiningiausiems, darbščiausiems šalies veikėjams jis vieną dieną galėdavo įteikti garbingiausią ordiną, o jau po savaitės – ištremti į lagerį arba net sušaudyti. Arba galėdavo pirma sušaudyti, o paskui po mirties apdovanoti ordinais bei medaliais. Ką norėdavo, tą padarydavo, kaip norėdavo, taip pasielgdavo. Visiškai nebijojo susilaukti atpildo „už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“. Toks buvo Stalinas. Jo nebėra. Tačiau Stalino valdymo metodai niekur nedingo. Jais iki šiol naudojamasi. Net Lietuvoje. Žinoma, lietuviški užmojai – kur kas kuklesni. Bet ne mažiau iškalbingi. Juolab kad gyvename tarsi ir demokratinėje, žmogaus teises, laisves gerbiančioje šalyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija