Atnaujintas 2007 liepos 4 d.
Nr.51
(1548)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Tarpreliginio
dialogo reikšmė

Demokratijos
atsakomybė
už teisingumo
įgyvendinimą

Sąmoningos valdžios ir teisėsaugos klaidos

Gintaras VISOCKAS

Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos pirmininkas
Edvardas Šalkauskas nustebo,
kai Prezidentūros klerkai,
užuot surengę susitikimą
su šalies vadovu Valdu Adamkumi,
ėmė skųsti jį policijai

Koks klastingas ir žiaurus buvo Stalinas – žinome. Jo valdymo principai ganėtinai aiškūs – jokios moralės, padorumo, sąžiningumo, teisybės. Šis Sovietų Sąjungos diktatorius vadovavosi taisykle: mano principas – neturėti principų. Ištikimiausiems, sąžiningiausiems, darbščiausiems šalies veikėjams jis vieną dieną galėdavo įteikti garbingiausią ordiną, o jau po savaitės – ištremti į lagerį arba net sušaudyti. Arba galėdavo pirma sušaudyti, o paskui po mirties apdovanoti ordinais bei medaliais. Ką norėdavo, tą padarydavo, kaip norėdavo, taip pasielgdavo. Visiškai nebijojo susilaukti atpildo „už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“. Toks buvo Stalinas. Jo nebėra. Tačiau Stalino valdymo metodai niekur nedingo. Jais iki šiol naudojamasi. Net Lietuvoje. Žinoma, lietuviški užmojai – kur kas kuklesni. Bet ne mažiau iškalbingi. Juolab kad gyvename tarsi ir demokratinėje, žmogaus teises, laisves gerbiančioje šalyje.


Popiežius pabrėžia Vatikano bibliotekosir archyvo kultūrinę ir istorinę misiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI lankosi
Vatikano apaštališkoje bibliotekoje
ir slaptajame archyve

Kultūros ir tikėjimo sintezės įprasminimas

Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Vatikano apaštališkoje bibliotekoje ir slaptajame archyve sukėlė nemažą susidomėjimą tiek dėl išsakytų minčių bei palinkėjimų, tiek dėl po vizito padarytų naujų paskyrimų į vadovaujančias pareigas Šventojo Sosto institucijose. Pažymėtina, kad Apaštališkoji biblioteka nuo liepos 14 dienos uždaroma remontui, kuris truks net trejus metus, nes Renesanso epochoje statytos patalpos reikalauja esminio sutvirtinimo, kartu pertvarkant ir modernizuojant pagal šių dienų reikalavimus.


Ar visuomet graži išorė reiškia gražų ir turiningą vidų?

Pamąstymai apie Lietuvos nacionalinio muziejaus daugiatomį leidinį „Lietuvos kariuomenės
karininkai 1918-1953“

Dr. Juozas JANKAUSKAS

2001 m. gegužės 24 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (LNM) visuomenei buvo iškilmingai pristatytas dr. Vytauto Jasulaičio iniciatyva ir rūpesčiu šio muziejaus išleisto daugiatomio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ pirmas tomas. Tuomet šis leidinys buvo pavadintas dokumentiniu leidiniu, vėliau imtas vadinti netgi enciklopediniu. Rodėsi, taip ir bus. Netgi gana santūrus Gintaras Beresnevičius tada atkreipė dėmesį į šį leidinį. 2003 m. balandžio 12 d. „Šiaurės Atėnuose“ straipsnelyje „Karininkai“ jis pažymėjo: „Tai Lietuvos praeities vaizdų ir veidų enciklopedija, kuri, beje, leidžiama ne už valstybės pinigus“. Šis straipsnelis netrukus buvo perspausdintas ir „Lietuvos aide“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija