Atnaujintas 2007 liepos 4 d.
Nr.51
(1548)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ar visuomet graži išorė reiškia gražų ir turiningą vidų?

Pamąstymai apie Lietuvos nacionalinio muziejaus daugiatomį leidinį „Lietuvos kariuomenės
karininkai 1918-1953“

Dr. Juozas JANKAUSKAS

2001 m. gegužės 24 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (LNM) visuomenei buvo iškilmingai pristatytas dr. Vytauto Jasulaičio iniciatyva ir rūpesčiu šio muziejaus išleisto daugiatomio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ pirmas tomas. Tuomet šis leidinys buvo pavadintas dokumentiniu leidiniu, vėliau imtas vadinti netgi enciklopediniu. Rodėsi, taip ir bus. Netgi gana santūrus Gintaras Beresnevičius tada atkreipė dėmesį į šį leidinį. 2003 m. balandžio 12 d. „Šiaurės Atėnuose“ straipsnelyje „Karininkai“ jis pažymėjo: „Tai Lietuvos praeities vaizdų ir veidų enciklopedija, kuri, beje, leidžiama ne už valstybės pinigus“. Šis straipsnelis netrukus buvo perspausdintas ir „Lietuvos aide“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija