Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Parapija šventė šimtmečio jubiliejų

Vajasiškio kaime šventė. Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
ir Vajasiškio parapijos klebonas
kun. Gediminas Jankūnas
koplytstulpio šventinimo metu

VAJASIŠKIS. Birželio 24 dieną, sekmadienį, per titulinius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus, į nuošalų, bet brangų kraštą rinkosi Vajasiškio, aplinkinių kaimų ir kaimelių žmonės paminėti gražaus jubiliejaus – parapijos įsteigimo 100-metį.

Žmonės į jubiliejinę šventę rinkosi iš ankstaus ryto. Buvusios mokyklos pastate puikavosi parapijiečių rankdarbių paroda. Įvairiaspalvės lovatiesės, sniego baltumo ornamentais papuoštos staltiesės, unikalios servetėlės, nėriniai traukte traukė lankytojų dėmesį. Ne vienas ilgėliau sustodavo prie Anelės Bartaškienės, Genės Valienės, Aldonos Dūdėnienės, Laimutės Šeduikienės, Emilijos Jurelienės bei kitų audinių.Grožėjosi medžio drožėjų dirbiniais, tapybos darbais. Čia buvo galima susipažinti ir su Vajasiškyje gyvenusio poeto Antano Miškinio kūryba, taip pat iš šios parapijos kilusio Utenos rajono mero Alvydo Katino eilėraščiais.

Pagerbti parapijos tikinčiųjų į iškilmes atvyko ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Jis, susipažinęs su parapijiečių darbais, Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Bažnytėlė negalėjo sutalpinti visų tikinčiųjų. Vyskupas buvo dėkingas parapijos žmonės už tokią šventę, naujam, turiningam gyvenimui atgimusią parapiją, klebonui kun. Gediminui Jankūnui už triūsą. Jubiliejaus proga Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapijai popiežius Benediktas XVI atsiuntė savo ypatingąjį apaštališkąjį palaiminimą.

Po šv. Mišių šventoriuje, prie koplytstulpio, sukurto jubiliejaus proga, vyko šventė. Šis koplytstulpis sukurtas klebono G.Jankūno dėka. Dvasininkui norėjosi kuo įspūdingiau pažymėti parapijos šimtmetį. Jis telefonu paskambino gerai žinomam tautodailininkui J.Tvardauskui. Šiam pasiūlymui tautodailininkas pritarė ir ėmėsi darbo. J.Tvardauskui Vajasiškis labai brangus, nors gimęs ir augęs jis kaimyninėje Baltriškio parapijoje, bet vaikystėje su tėvais atvažiuodavo čia į atlaidus, kurie ir šiandien neišdilę iš tautodailininko atminties. Vyskupas J.Kauneckas pašventino koplytstulpį.

Vėliau šventė persikėlė prie bendruomenės namų. Čia skambėjo žemiečio A.Miškinio eilės, dainos, atliekamos Baibių pagrindinės mokyklos moksleivių. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Manfredas Žymantas. Tikinčiuosius sveikino Utenos ir Zarasų rajonų merai A.Katinas ir A.Abramavičius. Jis dėkojo už gražius parapijos ir bendruomenės bendradarbiavimo vaisius. Per porą mėnesių bendruomenės pirmininkė Genovaitė Sarokina sugebėjo padaryti daug reikšmingų darbų, už tai rajono meras V.Abramavičius bendruomenės vadovei įteikė savivaldybės tarybos padėkos raštą. Nuoširdžių sveikinimo žodžių šventės organizatoriams tarė svečiai iš Vyžuonų ir Daugailių seniūnijų. Vajasiškio parapijos žmonėmis džiaugėsi ir Degučių seniūnas Jonas Šileikis, sakydamas, kad čia įvyko tikras mažas stebuklas. Šį stebuklą apibūdino klebonas kun. G.Jankūnas: per tokį trumpą laiką susibūrė bendruomenė, visi energingai ėmėsi bendruomenės namų remonto darbų. Dabar Vajasiškyje ir aplinka pasipuošė, ir žmonių akyse žymiai daugiau džiaugsmo ir vilties.

Bendruomenė dėkojo už paramą Utenos ir Zarasų rajonų merams A.Katinui ir A.Abramavičiui, Degučių seniūnui J.Šileikiui. Jiems buvo įteiktos pirmosios bendruomenės tarybos padėkos. Gražių žodžių už paramą buvo išsakyta ŽŪB „Ateitis“ vadovui Romui Šileikiui, tautodailininkui J.Tvardauskui, Zarasų šauliams bei kitiems. Neliko pamirštos ir Baibių kaimo gyventojo Laimučio Žalalio auksinės rankos. Daug parapijos žmonių aukojo pinigines lėšas bendruomenės namams įrengti. Visiems jiems buvo tartas nuoširdus ačiū.

Ilgai dar skambėjo eilės, dainos. Visi šildėsi prie sukurto laužo, nuotaika buvo šventiška, pakili. Šventės dalyvius linksmino smagi Suvieko kaimo kapela.

Jonas PETRAITIS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija