Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vis giliau į esmę veskite kitus

Utenos muzikos mokyklos
mokytoja Dalia Juodeškienė
su savo auklėtiniais akordeonistais
ir kun. Andriumi Šukiu
Gražinos DINSMANIENĖS nuotrauka

Tą birželio 3-iosios popietę (tai buvo Švč. Trejybės šventė ir Tėvo diena) Utenos muzikos mokyklos mokytoja Dalia Juodeškienė nedidelį būrelį savo auklėtinių po šv. Mišių pakvietė į parapijos namų salę koncertuoti.

Susirinkusieji gėrėjosi (net iki ašarų) gražiomis melodijomis, žavėjosi jaunųjų atlikėjų gabumais, iniciatyva, taip pat jų kilniais siekiais – juk meno žmonės pasaulį daro gražesnį, turtingesnį.

„Ir nedidelėje aplinkoje – sakė mokytoja Dalia, – vienas kitas žiburėlis uždega kitus“. Šitie jaunuoliai – Svajūnas, Ernestas, Silvija, Neringa – labai gerai mokosi ir pagrindinėje, ir muzikos mokyklose, yra smalsūs, noriai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

Jų mokytoja D.Juodeškienė – aktyvi bažnytinės bendrijos narė, jos būrelių vadovė, kelionių organizatorė, o svarbiausia – dvasinių vertybių puoselėtoja ir jų skleidėja.

Sėkmės jums, miela mokytoja, tariame mes, parapijiečiai, taip pat ir jūsų mokiniai. Muzikos akordais vis giliau į esmę veskite kitus, nes žmogaus gyvastis yra ne vien tiktai duona…

Kazimiera BENIUŠEVIČIENĖ

Utena

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija