Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Visam gyvenimui įsimintina šventė

Smagu nusifotografuoti
su kunigu Pranu Bartasūnu

Vasara – vaikų Pirmosios Komunijos švenčių metas, kai bažnyčios sulaukia tarsi gulbių išsipusčiusių mergaičių, baltais marškinėliais pasipuošusių berniukų, kurių rankose – žalių rūtų šakelėmis padabintos žvakutės... Tai išvydus ne vienam tikinčiajam ir ašara nusirita skruostu, prisiminus savo Pirmąją Komuniją sovietmečiu, kai ji būdavo atliekama slaptai ir be iškilmių, dargi skubotai jai pasiruošiant.

Tokia vaikiška jaunyste priešpaskutinį birželio sekmadienį pasipuošė ir Šilalės dekanato Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. Joje įvyko Laukuvos parapijos vaikų Pirmosios Komunijos šventė, kurią, padedant šios bažnyčios darbuotojams, katechetei Jolantai Bučnienei, suorganizavo administratorius kun. Pranas Bartasūnas.

Visus metus katechetė J.Bučnienė rengė vaikus Pirmajai Komunijai, perteikdama jiems visą pasirengimo Pirmajai Komunijai programą. Be to, visi šiai šventei besirengiantys vaikai sekmadieniais su tėvais, broliais, seserimis arba vieni dalyvaudavo šv. Mišiose. Dalis mergaičių adoruodavo, o berniukai atlikdavo ministrantų pareigas. Kun. P.Bartasūnas liko patenkintas katechetės J.Bučnienės puikiu vaikų parengimu Pirmajai Komunijai. Užtat ir šventė Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo itin įspūdinga.

Lygiai dešimtą valandą, prieš pradedant jaunimui skirtas šv. Mišias, kun. P.Bartasūnas iškilmingai įlydėjo vaikus su jų tėveliais į bažnyčią. Priešais altorių gražiai su savo tėveliais išsirikiavę dvidešimt aštuoni mažieji Laukuvos parapijiečiai dalyvavo kun. P.Bartasūno aukojamose šv. Mišiose, išklausė nuoširdžią homiliją, skirtą vaikams, pirmą kartą priimantiems į savo širdeles patį Jėzų Kristų. Ši homilija taip pat buvo skirta ir jų tėveliams. Visi vaikai, priklaupę prieš savo tėvelius, padėkojo jiems, kad juos augina, kad sulaukė šios įspūdingos šventės – susitikimo su Gyvuoju Kristumi.

Priėmus Pirmąją Komuniją ir pasibaigus šv. Mišioms, kun. P.Bartasūnas dar kartą pasveikino vaikučius ir ta proga iškilmingai įteikė visiems jiems specialius pažymėjimus, liudijančius apie Pirmosios Komunijos priėmimą, visiems padovanojo po maldaknygę su brošiūrėle, skirta rožiniui kalbėti. Ta pačia proga buvo pašventinti škaplieriai ir rožiniai.

Po iškilmių šventoriuje daugelis tėvų nupirko savo vaikams birželio 13 dienos „Kregždutes“ su labai aktualiu vyskupo Juozo Žemaičio straipsniu „Kaip reikia priimti šv. Komuniją“.

Kadangi kun. P.Bartasūnas dar aptarnauja ir Požerės Kristaus Atsimainymo parapiją, tad ir aštuoni požeriškiai birželio mėnesį priėmė Pirmąją Komuniją.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Laukuva, Šilalės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija