Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šveicarijoje pagerbtas Maironis

Aldona Ruseckaitė

Šventina kan. Remigijus Saunorius

Birželio 28 dieną minėjome poeto, profesoriaus, rektoriaus, prelato Jono Mačiulio-Maironio mirties 75-ąsias, o lapkričio 2 dieną žymėsime 145-ąsias gimimo metines. Taip pat reikia pažymėti, kad prieš šimtą metų poetas Šveicarijoje užbaigė savo poemą „Jaunoji Lietuva“.

Tyrinėdami Maironio kūrybą, biografiją, laiškus galime teigti, jog viena mėgstamiausių vietų pasaulyje poetui buvo Šveicarija ir būtent katalikiškasis Liucernos kantonas. 1899 m. vasario 16 d. laiške poetui kunigui A.Jakštui – Dambrauskui Maironis rašė: Ketinu ant kokio pusantro mėnesio pailsėti Šveicarijoje ant krašto ežero Keturių kantonų, kur jau du kartu buvau ir kur maloniaus (gėrėjausi – A.R.) tarp gamtos grožybių. Vadinasi, Maironis į Šveicariją galėjo pirmąsyk nukeliauti apie 1894 metus, nes eilėraštis Rigi Kulm išspausdintas pirmą kartą 1895 metais, eilėraštis Vakaras ant Keturių kantonų ežero pirmąkart publikuotas 1904-aisiais. Kadangi 1907 metais jis Šveicarijoje užbaigė poemą Jaunoji Lietuva, tad keli


Derybos dėl kolonos

Rūta AVERKIENĖ

Lietuvos-Lenkijos prezidentų
konsultacinio komiteto nariai Varėnoje

Derybos dėl kolonos žuvusiems lenkų kariams Varėnoje atstatymo tęsiasi. Ši kolona buvo nugriauta 2005 m. rugpjūčio 10 d. Tuo tikslu birželio 27 dieną Varėnoje lankėsi Lietuvos-Lenkijos prezidentų konsultacinio komiteto nariai. Jie išklausė rajono savivaldybės mero Vido Mikalausko nuomonę dėl paminklo atstatymo, lankėsi Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje, kur iki nugriovimo stovėjo apirusi betoninė kolona, padėjo gėlių vainikus ant Varėnos miesto kapinėse perlaidotų lenkų karių kapų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija