Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Derybos dėl kolonos

Rūta AVERKIENĖ

Lietuvos-Lenkijos prezidentų
konsultacinio komiteto nariai Varėnoje

Derybos dėl kolonos žuvusiems lenkų kariams Varėnoje atstatymo tęsiasi. Ši kolona buvo nugriauta 2005 m. rugpjūčio 10 d. Tuo tikslu birželio 27 dieną Varėnoje lankėsi Lietuvos-Lenkijos prezidentų konsultacinio komiteto nariai. Jie išklausė rajono savivaldybės mero Vido Mikalausko nuomonę dėl paminklo atstatymo, lankėsi Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje, kur iki nugriovimo stovėjo apirusi betoninė kolona, padėjo gėlių vainikus ant Varėnos miesto kapinėse perlaidotų lenkų karių kapų.

Lenkų-lietuvių delegacija į Varėną užsuko trumpam. Lietuvai atstovavo Konsultacinio komiteto pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas Valteris Baliukonis, Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas, Prezidento patarėjas Mindaugas Ladiga, Užsienio reikalų, Ūkio, Kultūros ministerijų sekretoriai Žygimantas Pavilionis, Artūras Dainius, Juozas Širvinskas, Prezidento patarėjas Simonas Šatūnas, URM Ekonominio saugumo departamento l.e.p. direktorius Andrius Kalindra, URM Lenkijos skyriaus vedėjas Aleksandras Kudaba, Prezidento referentas Vaidotas Senavaitis, Lietuvos ambasados Lenkijoje patarėja Audronė Markevičienė.

Lenkijos delegacijai vadovavo prezidento kanceliarijos ministras Robertas Draba.

Meras, primygtinai klausiamas, ar bus atstatyta nugriauta kolona, teigė, jog tai nėra mero kompetencija – klausimą dėl paminklo lenkų kariams atstatymo spręs Varėnos rajono savivaldybės taryba, kai tik gaus visus Lenkijos pateiktus pasiūlymus. Meras pripažino, kad šis klausimas yra labai komplikuotas ir problemiškas. Abiem pusėms tinkamas sprendimas iki šiol nėra priimtas, nes nėra teigiamos nuomonės iš visuomenės. Jis kategoriškai atmetė prielaidas, kad kaip rajono vadovas turi prisiimti atsakomybę dėl paminklo atstatymo. Šis klausimas turi būti sprendžiamas aukščiausiu lygiu ir atmetus visus nepagrįstus kaltinimus, jog Varėnos rajono savivaldybės „vilkinimas atstatyti koloną yra kliuvinys tarptautiniuose Lenkijos-Lietuvos santykiuose“.

Lenkų delegacijos nariai išreiškė nuomonę, jog tikisi, kad lietuviai bus supratingi ir kolona grįš į savo vietą tokia, kokia buvo, bei siūlėsi padėti atstatyti.

Mero teigimu, kad minėta kolona nebuvo įrašyta į saugomų paminklų sąrašą ir nebuvo nė karto rekonstruota nuo jos pastatymo bei tinkamai prižiūrėta, nėra vien lietuvių kaltė. Keturių metrų aukščio betoninė kolona buvo pastatyta po Pirmojo pasaulinio karo šalia 18 lenkų ir vieno lietuvio, žuvusių lenkų ir lietuvių kovose 1919-1923 metais ir palaidotų bažnyčios šventoriuje, kapų.

1995 metais, plečiant bažnyčios teritoriją, karių palaikus buvo nutarta perkelti į senąsias Varėnos kapines. Lenkų reikalavimu kartu su karių palaikais turėjo būti perkelta ir kolona, nes, lenkų teigimu, ji yra sudėtinė kapų dalis. Kadangi buvo įvertinta, kad statinys, tvirtai įmontuotas į žemę, yra tuščiaviduris, o jį prilaikančios metalinės konstrukcijos jau surūdijusios, todėl tuo metu jį perkelti nebuvo techninių galimybių.

2005 metais remontuojant bažnyčios fasadą, apdailos darbus atliekančios UAB „Varėnos statyba“ generalinis direktorius V.Valentukevičius raštu kreipėsi į parapijos kleboną kun. Valentiną Virvičių, informuodamas, kad šventoriuje stovinčios kolonos būklė yra avarinė, nuo jos krintančios betono atplaišos kelia grėsmę saugumui, kolona bet kada gali nugriūti. Statybininkų teigimu, kolonos restauruoti ir perkelti į senąsias kapines buvo neįmanoma, nes metalinės konstrukcijos buvo pažeistos korozijos, keliose vietose ji įtrūkusi, todėl vienintelis sprendimas – koloną nugriauti.

Tuomet klebonas raštu kreipėsi į rajono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyrių prašydamas priimti atitinkamą sprendimą.

Kadangi ši kolona nebuvo įrašyta į kultūros vertybių paveldo sąrašą, leidimas paminklą griauti buvo išduotas.

Kolonos nugriovimas sukėlė lenkų pasipiktinimą – jau tą patį vakarą, informuoti vietinių lenkų, Varėnoje apsilankė Lenkijos dienraščio „Rzeczpospolita“ žurnalistai.

Po kelių dienų Lenkijos ambasada Lietuvos užsienio reikalų ministerijai įteikė notą, kurioje buvo pareikalauta atstatyti Varėnoje nugriautą paminklą kovose su lietuviais žuvusiems lenkų kariams tokį, koks buvo anksčiau – su lenkų istoriniu simboliu – dvigalviu ereliu ir buvusiu užrašu „Bohaterom ziemi Wilenskiej poleglym w obronie ojczyzny“ (Vilnijos žemės didvyriams, žuvusiems ginant tėvynę).

Tokios pat pozicijos iš pat pradžių laikėsi ir į Varėną atvykę lenkų derybininkai. Pasak jų, kolona su ereliu ir senuoju užrašu – vienintelis įmanomas naujo paminklo projektas. Tačiau šią lenkų užuominą Varėnos rajono savivaldybės meras V.Mikalauskas iš karto atmetė, pareikšdamas, kad 1939 m. rugsėjo 17 d. nugriauto erelio atstatyti tikrai nesirengia.

Rajono vadovas pripažino, kad savivaldybės darbuotojai, išduodami leidimą kolonai nugriauti, tuomet pasielgė neapdairiai. Šio tarptautinio skandalo ir nereikalingų politinių emocijų būtų nebuvę, jei būtų informuota Lenkijos ambasada ir pakviesti jų atstovai įvertinti situacijos.

1920 metais statyta betoninė kolona prieš ją nugriaunant buvo jau smarkiai apirusi, jos viršūnėje buvęs erelis nukrito daugiau nei prieš 40 metų, o užrašas aptrupėjęs ir vos įskaitomas.

Rajono vadovas, motyvuodamas, jog lenkų siūlomas variantas – atstatyti keturių metrų aukščio koloną senosiose kapinėse, kuriose palaidota dešimtys varėniškių kartų – būtų netinkamas sprendimas, siūlė kapinėse šalia karių kapų pastatyti kryžių arba stilizuotą angelą. „Kiekvienas žmogus turi savo angelą sargą, todėl būtų labai simboliška, jog žuvusiųjų ramybę taip pat saugotų angelo skulptūra. Čia palaidotos ištisos senųjų Varėnos gyventojų kartos, todėl reikia atsižvelgti ir į vietos tradicijas bei bendrą kapinių vaizdą, – sakė V.Mikalauskas. – Nenorime, kad mus vertintų kaip nepripažįstančius aukų. Puiki proga tuo įsitikinti – nuolat prižiūrimi lenkų karių kapai“. V.Mikalauskas sakė, jog vis dėlto ieškos kompromisinio varianto, nes lenkų siūlomas senasis užrašas ant naujo paminklo neabejotinai užgautų lietuvius.

Rajono vadovas taip pat nenori, kad ši tema būtų tuščiai eskaluojama ir abiejose šalyse būtų reiškiamos emocingos nuomonės. Jis viliasi, kad abi puses tenkinantis sprendimas vis dėlto bus priimtas.

Varėna

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija