Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atokvėpio sulaukus

Petras Katinas

Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienos išvakarėse paskutiniuosius visuomenės pasitikėjimo trupinius baigiantys išbarstyti lietuvių tautos išrinktieji išsiskirstė atostogų. Vieni lepinsis Ispanijos saulėje ar Kanarų salose, kiti gal net į Afriką patrauks egzotiškų žvėrių medžioti. Na, o prieš išsiskirstant įvyko nedidelis nesusipratimas. Praėjusį antradienį „darbiečių“, socdemų ir liberalcentristų 46 balsų dauguma, 24 balsavus prieš ir šešiems susilaikius, Seimas pirmuoju balsavimu pritarė vadinamajam rentų seimūnams skyrimui. Beliko tiktai kitą dieną tą sprendimą galutinai priimti ir pademonstruoti, kad Lietuva tampa vienintele Europos Sąjungos valstybe, kuri be galo rūpinasi rinkėjų pasitikėjimą praradusiais politikais. Sunku suprasti, kaip, be abejo, daug žinantis Lietuvos socdemų lyderis ir premjeras Gediminas Kirkilas galėjo taip nusišnekėti, jog, iš visų jėgų reklamuodamas tą rentų įstatymą, rimtu veidu dėstė, kad rentos buvusiems parlamentarams – įprastas dalykas ES šalyse. Tačiau prieš pat balsavimą Seime Lietuvos laisvosios rinkos institutas išplatino pareiškimą, niekais pavertusį tokius G.Kirkilo ir kitų minėto įstatymo iniciatorių teiginius. Pasirodo, kad, pavyzdžiui, Airijoje ir Ispanijoje pensija parlamentarams mokama tiktai sulaukus 65-erių, Graikijoje ir Italijoje – 60, Prancūzijoje – 55 metų. O buvusiems Portugalijos parlamentarams rentos mokamos tiktai tais atvejais, jeigu jie parlamente išdirbo mažiausiai dvylika metų. Vokiečių parlamentarai gauna rentas išdirbę ne mažiau kaip aštuonerius metus ir tiktai sulaukę 65-erių. Naujosiose ES šalyse – Latvijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje – jokios rentos išvis nemokamos, o Estija jas panaikino dar prieš ketverius metus. Bet tai mūsų seimūnams, o ypač daugumai visko pertekusių Seimo milijonierių, tokiems kaip jagminams, bosams, bradauskams, pekeliūnams, daukšiams, netgi etiketo ir visokių diplomatinio protokolo subtilybių žinovui, irgi jau milijonieriui liberalcentristui A.Lydekai nė motais. Duok jiems rentą iki gyvos galvos, ir baigta! Neatsitiktinai protestuotojai, susirinkę prie Seimo rūmų, siūlė visus Seimo ir Vyriausybės narius paskelbti absoliučiai neįgaliais, skirti jiems neįgalumo pašalpas bei nemokamą maitinimą iki gyvos galvos.

Vis dėlto paskutinę dieną, anot Socialdemokratų frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, nutarta rentų įstatymo svarstymą atidėti iki rudens sesijos. Pasirodo, visuomenė protestuoja, nesuvokdama padėties, todėl ir patį įstatymą dar reikia mažumėlę „pašlifuoti“. Kitaip tariant, sugalvoti kokių nors populistinių gražbylysčių piliečiams apmulkinti.

Beje, praėjusį trečiadienį paradui diriguojantiems vadinamiesiems socialdemokratams buvo iškilę ir kitų problemų. Nepavykus partinių agitatorių užmojams, kad balsavimas dėl nepasitikėjimo keturiais A.Brazausko vadovauto ministrų kabineto ministrais, kaltinamiems Konstitucijos pažeidimu dėl „Alitos“ bendrovės privatizavimo, vyktų atvirai, o būtų balsuojama slaptai, socdemai, „valstiečiai“ ir uoliausiais jų padlaižiais tapę liberalcentristai bei paskutinį kvapą leidžiantys „pilietininkai“ nusprendė išvis nedalyvauti balsavime. Kitaip tariant, neatiduoti ypač vertingų ministrų – R.Žakaitienės, V.Blinkevičiūtės, J.Oleko ir A.Kundroto – „liaudies priešams“ sudoroti. Valstybininkams visai nesvarbu, kad neseniai ne kas kitas, o Konstitucinis Teismas konstatavo, jog A.Brazausko ir jo Vyriausybės narių nutarimas dėl tokio „Alitos“ bendrovės „privatizavimo“ prieštaravo Konstitucijai. Pasirodo, net jokie Konstitucinio Teismo sprendimai negalioja, jeigu jie pažeidžia nomenklatūrininkų ir jų bičiulių bei „grupės draugų“ interesus. Taigi kaip čia yra, kad visi ministrai, kuriems buvo iškilusi interpeliacijos grėsmė, mušėsi į krūtinę aiškindami, kad jie gerbia ir nekvestionuoja Konstitucinio Teismo sprendimų. Tad šio teismo teisėjai gali ir negaišti laiko savo posėdžiams. Juk bus taip, kaip nuspręs brangioji partija ir Vyriausybė. O apskritai ta teismų dekoracija jau tampa visiškai niekam neįdomi. Viskam diktuoja „šlovingoji“ ir už jos stovintis galingas klanas. Na, o tai, kad ministrai pažeidė Konstituciją, premjerui G.Kirkilui ir partijos generaliniam sekretoriui atrodo smulkmena. Pasak Premjero, visi keturi ministrai dirba puikiai, o dėl kažkokios Konstitucijos kabinėtis prie „šventųjų karvių“ neverta. Pagrindinis A.Brazausko ir jo ministrų argumentas yra jau įprastas: viską gali įrodyti tiktai teismas, nes juk niekas neįrodė, kad jis pats su ministrais gavo kokį nors „otkatą“ privatizuojant „Alitą“. O paniekinamas požiūris į Konstitucinio Teismo sprendimą, vadinant jį klaida, rodo vieną labai pavojingą precedentą. Socdemų parlamentarė B.Vėsaitė interpeliaciją keturiems ministrams pavadino inkvizicija. O kas atsitiktų, jeigu B.Vėsaitei, I.Šiaulienei ar B.Bradauskui su Č.Juršėnu ateis į galvą mintis, kad ir Kovo 11-osios Aktas buvo klaida? Ir tai ne fantazija, nes, žinant neokomunistų partiečių nuotaikas ne tik politinėje viršūnėje, bet ypač provincijoje, tokios galimybės, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms ar gavus nurodymą iš buvusių šeimininkų Maskvoje, atmesti negalima. Nesvarbu, kad tie buvę komunistai tapo stambiais turtuoliais, netgi milijonieriais, vergo priedermės jie neatsisakė. Kaip ir begalinio gobšumo.

Buvo sunku patikėti savo ausimis, kai vienoje „Žinių radijo“ laidoje Valstybės dienos išvakarėse vienas politikas išdėstė, kad visi politikai ir į ją besiveržiantys privalėtų remtis Dešimčia Dievo įsakymų ir nuolat jais vadovautis savo veikloje. Ir ką jūs galvojate, gerbiamieji, kas gi pasakė tuos žodžius? Ogi vienas iš Socialdemokratų partijos vicepirmininkų bičiulis Vytenis Andriukaitis! Tas pats, kuris Brazausko LDDP atidavė savo partiją ir jos pavadinimą! Iš tiesų Lietuvoje jau niekuo nebeįmanoma nustebinti. Na, kad ir tuo, jog vienas parlamentaras pradėjo aimanuoti negalįs pragyventi iš keturių tūkstančių litų algos. Todėl „darbiečiai“, likus vos kelioms valandoms iki pavasario sesijos pabaigos, prastūmė nutarimą pasididinti atlyginimus dar 500 litų. Šnekama, kad to nepakaks, o atėjus rudens sesijai jau bus kalbama apie atlyginimų padidinimą seimūnams dvigubai. Ir kodėl gi neplėšti pinigų iš mokesčių mokėtojų kišenių, jeigu tie mokėtojai patys ir pasisodina ant sprando savanaudžius?! Telieka pasiguosti, kad iki rugsėjo 10-osios, kai prasidės Seimo rudens sesija, piliečiai gaus atokvėpį nuo stulbinančių parlamentarų išsidirbinėjimų. Ačiū nors už tai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija