Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nejaugi grįžtame į liūną?

Iš vergovės paleistas ilgai nesuvokia savo paskirties visuomenėje ir dažnai dar su žvangančiomis grandinėmis tampa varguoliu. Tai įsitikino lietuvių tauta, atgavusi nepriklausomybę. Pirmoji varguolė „Šatrija“, išsigandusi, kad teks atsisakyti vergo grandinių, pradėjo žegnotis. Bet tai truko neilgai. Teisės saugotojams išbraukus ją iš KGB agentų, žegnotis liovėsi.

Pirmyn, vergai, išaukštinti ir pasisotinę tautos krauju! Pirmyn su žvangančiomis grandinėmis, kurios jums ne tik mielos, bet ir brangios, nes jose blizga Judo sidabriniai. Apvogę visuomenę ir tapę milijonieriais, dvasios vergai–varguoliai (homo sovietikai) vėl veda tautą į pražūties liūną. Dabar kaip niekad jaučiama ir KGB generolo Eismunto ranka, kuris Sąjūdžio pradžioje pareiškė: „Tai kas, kad jūs atgausite tą savo nepriklausomybę, bet kraštą valdysime mes“. Ir KGB generolo pasakyti žodžiai tampa kūnu ir krauju... Nejaugi to nemato mūsų Prezidentas?

Tai kada gi atbus lietuvių tauta ir išsivaduos iš homo sovietikų valdymo vergovės? Kada?! O gal tauta išsilaisvinti jau nepajėgia? Gal jos kojos ir rankos surakintos homo sovietikų priimtais įstatymais?

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija