Atnaujintas 2007 liepos 11 d.
Nr.53
(1550)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius rūpinasi kenčiančiais katalikais

Mindaugas Buika

Net ir sunkiomis persekiojimo
sąlygomis Kinijos katalikai
liko ištikimi savo tikėjimui

Pabrėžiamas vienybės ir susitaikymo poreikis

Rūpindamasis komunistų valdomos Kinijos Liaudies Respublikos diskriminuojamų katalikų gerove, popiežius Benediktas XVI paskelbė laišką Bažnyčios Kinijoje nariams, pabrėždamas jų vienybės ir susitaikymo poreikį siekiant religijos laisvės. Kaip žinoma, nuo ateistinio režimo įsigalėjimo kontinentinėje Kinijoje XX a. viduryje patyrusi didžiulius persekiojimus ir netektis, dabar dvylika milijonų turinti vietos katalikų bendruomenė faktiškai yra padalyta į dvi dalis – valdžios kontroliuojamą „patriotinę Bažnyčią“ (Kinijos katalikų patriotinę asociaciją) ir Šventajam Sostui ištikimą Katalikų Bažnyčią, priverstą veikti pogrindžio sąlygomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija