Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Padėka einantiems vyskupo Motiejaus Valančiaus pramintu keliu

Lietuvių tautos šviesuoliai ir Bažnyčia Lietuvoje jau antrą šimtmetį ryžtingai grumiasi su žmogų, visuomenę ir valstybę griaunančia alkoholizmo piktžaizde. Todėl norime išreikšti pritarimą ir dėkingumą Seimo nariams, inicijavusiems bei palaikiusiems Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, ir Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kuris išgirdęs savo sąžinės balsą bei visuomenės nuomonę pasirašė šį didelės svarbos dokumentą. Bene pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo valstybė žengė ryžtingą žingsnį didžiojo Ganytojo ir Švietėjo Motiejaus Valančiaus pramintu keliu, anuo metu vedusiu į sąmoningos bei moralios visuomenės kūrimą ir šiandien lygiai aktualiu. Norime tikėti, kad pagaliau bus pereita prie tautos blaivinimo sistemiškos politikos, neapsiribota vien reklamos ribojimu ir prekiautojų atsakomybės didinimu. Linkime Seimui ir visiems valstybės vadovams artimiausiu metu imtis kitų teisės aktų, švietimo, prevencijos, grąžinimo į normalų gyvenimą programų, kurios leistų mūsų žmonėms, o pirmiausia jaunajai kartai suvokti alkoholio žalą, įsisąmoninti, kad yra daugybė asmenybės nežlugdančių, prasmingų bendravimo, atsipalaidavimo, linksminimosi būdų. Meldžiame Dievo palaimos visiems, kurie nesikrato atsakomybės už bendrąjį gėrį, atlaiko suinteresuotųjų alkoholio prekyba spaudimą ir svarbiais politikų apsisprendimo momentais garsiai prabyla akis išverkusių motinų vardu.

Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija