Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Gyvenimas Šv. Dvasios šviesoje

Mons. Lionginas Vaičiulionis
(viduryje) su grupe parapijiečių
prie statomos Šv.Dvasios
bažnyčios, kurioje jis aukojo
pirmąsias šv.Mišias

Šilainiai. Liepos 1-ąją, sekmadienį, į statomą Šv. Dvasios bažnyčią ypač gausiai susirinko parapijos tikintieji ir svečiai. Jos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis homilijoje pabrėžė Eucharistijos dvasinę svarbą žmogaus gyvenime ir pareigą rodyti dėmesį ir meilę eucharistiniam Jėzui. Darniai giedojo bažnyčios Sumos choras, vadovaujamas Dalios Jurkonienės. Dalyvavo klebono pusseserė iš Los Andželo Janina Budriūnaitė-Čekanauskienė su vyru garbės konsulu Lietuvai Vytautu Čekanausku.


Kauno II dekanate

Paminėjo miestelio jubiliejų

„Rumšiškių himno“ autoriai
Asta Veverskytė
ir Stanislovas Abromavičius

Rumšiškės. Birželio 30 dieną, šeštadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišiomis už miestelį prasidėjo Rumšiškių 625-ųjų metinių šventės iškilmės. Šv.Mišias aukojo kunigai, kurių gyvenimas ar kunigystė susijusi su Rumšiškėmis: dabartinis klebonas Virginijus Birjotas, Vilkijos, Karmėlavos ir Paparčių klebonai Leonas Kalinauskas, Egidijus Periokas, Vidas Sajeta. Giedojo Kauno jaunimo kamerinis ansamblis, vadovaujamas Justinos Stuknytės ir Dalios Mankutės. Rumšiškėse gimęs, dabar Vilkijoje gyvenantis kun. L.Kalinauskas pamoksle pasakojo jam žinomą miestelio istoriją. Paskui miestelėnų ir svečių eisena nusidriekė į miestelio aikštę ir renginių salę, kur jų laukė graži programa.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija