Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius atkuria teisingumą liturgijoje

Mindaugas Buika

Kiekvienas dvasininkas
be apribojimų gali aukoti
Eucharistiją pagal seną tradiciją

Rūpestis Bažnyčios vienybe

Pasaulio vyskupai nuo tolimųjų Filipinų iki kaimyninės Lenkijos savo pareiškimuose palankiai įvertino popiežiaus Benedikto XVI apaštalinį laišką motu proprio „Summorum Pontificum“, kuriuo išplečiamas Tridento lotyniškųjų šv. Mišių liturgijos naudojimas. Liepos 7 dieną paskelbtu minėtu dokumentu be jokių apribojimų leidžiama naudoti iki II Vatikano Susirinkimo mokymo paskatintos reformos galiojusį Romos Mišiolą, kurio paskutinę redakciją 1962 metais buvo patvirtinęs palaimintasis popiežius Jonas XXIII.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija