Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas

Renata STADULIENĖ

Parodos atidaryme kalba
klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

Liepos 8 dieną Marijampolės Bazilikoje prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Pirmosios atlaidų dienos motto – Kristui ir Bažnyčiai (iš Pal. Jurgio Matulaičio atnaujintos Marijonų konstitucijos). Šia proga Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje atidaryta paroda, skirta Palaimintajam. Parodos atidaryme dalyvavo vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC, bei gausus būrys tikinčiųjų ir žiniasklaidos atstovų. Įžanginį žodį tarė K.Griniaus muziejaus direktorius. Parapijos klebonas pristatė parodos ekspoziciją atkreipdamas dėmesį, kad pirmoje salėje eksponuojami originalūs Palaimintojo Jurgio Matulaičio raštai, dėl kaulų džiovos nešiotas dešiniosios rankos įtvaras, karsto dalelė, tikinčiųjų padovanota šv. Mišių taurė. Antrojoje salėje eksponuojamos Palaimintojo nuotraukos ir knygos, susijusios su jo asmenybe.


Šv. Teresėlės kelionė per Kaišiadorių vyskupiją

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės
relikvijos sutinkamos Širvintose

Nors šv.Teresėlės relikvijos jau paliko Lietuvą, tačiau jos kelionės aprašymą baigiame šiame pasakojime.

Birželio 27 dieną šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos pasiekė Kaišiadorių vyskupiją. Rumšiškių bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis perėmė šv. Teresėlės relikvijas iš Kauno arkivyskupijos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija