Atnaujintas 2007 liepos 13 d.
Nr.54
(1551)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas

Renata STADULIENĖ

Parodos atidaryme kalba
klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

Palaimintojo arkivyskupo
dešiniosios rankos įtvaras

Tikinčiųjų paaukotas votas
šventina vysk. Juozas Žemaitis, MIC

Liepos 8 dieną Marijampolės Bazilikoje prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Pirmosios atlaidų dienos motto – Kristui ir Bažnyčiai (iš Pal. Jurgio Matulaičio atnaujintos Marijonų konstitucijos). Šia proga Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje atidaryta paroda, skirta Palaimintajam. Parodos atidaryme dalyvavo vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC, bei gausus būrys tikinčiųjų ir žiniasklaidos atstovų. Įžanginį žodį tarė K.Griniaus muziejaus direktorius. Parapijos klebonas pristatė parodos ekspoziciją atkreipdamas dėmesį, kad pirmoje salėje eksponuojami originalūs Palaimintojo Jurgio Matulaičio raštai, dėl kaulų džiovos nešiotas dešiniosios rankos įtvaras, karsto dalelė, tikinčiųjų padovanota šv. Mišių taurė. Antrojoje salėje eksponuojamos Palaimintojo nuotraukos ir knygos, susijusios su jo asmenybe.

Po parodos atidarymo Bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. Šv. Mišiose buvo paminėtos vyskupo Antano Karoso 60–osios mirties metinės. Homiliją sakė kan. Kęstutis Žemaitis. Joje buvo išreikštos mintys, kad Palaimintasis Jurgis Matulaitis labiausiai žavi gebėjimu blogį nugalėti gerumu, o gerumas veda į tikėjimą. Klausytojai buvo supažindinti su vyskupo A.Karoso biografija, jo asmenybe. Baigdamas homiliją dvasininkas paragino tikinčiuosius, kad šie išsirinktų pačius geriausius šių žmonių gyvenimo pavyzdžius ir jais sektų.

Šv. Mišių pabaigoje prie Palaimintojo Jurgio Matulaičio altoriaus buvo sudėtos votos – tauriųjų metalų papuošalai, išreiškiantys dėkingumą už gautas malones. Taip pat perskaityti tikinčiųjų liudijimai apie atgautą fizinę bei dvasinę sveikatą užtariant Palaimintajam Jurgiui. Po to šv. Mišių dalyviai, vadovaujami vyskupo Juozo Žemaičio, MIC, suklupę prie relikvijų meldėsi į Palaimintąjį. Po šv. Mišių parapijiečiai ir svečiai kartu su dvasininkais parapijos Caritas valgykloje užkandžiavo ir bendravo agapėje.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje tęsis iki sekmadienio, liepos 15 dienos. Apie kitas atlaidų dienas – kito penktadienio numeryje.

Marijampolė

Vido Venslovaičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija