Atnaujintas 2007 liepos 18 d.
Nr.55
(1552)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Bažnyčios vienybės keliu

Mindaugas BUIKA

Šv. Pijaus X brolijos vadovas
vysk. Bernardas Felajis dėkojo
Šventajam Tėvui už iki II Vatikano
Susirinkimo galiojusio Romos
Mišiolo teisių sustiprinimą

Pasaulio episkopatuose toliau palankiai reaguojama į popiežiaus Benedikto XVI paskelbtą motu proprio (savo paties iniciatyva) apaštalinį laišką, kuriuo išplečiama galimybė naudoti lotyniškąjį Romos Mišiolą, galiojusį iki II Vatikano Susirinkimo (1962-1965) sąlygotos liturginės reformos. Teigiamai jį vertina ir ekleziologijos ekspertai, nurodydami Šventojo Tėvo siekimą stiprinti Bažnyčios vienybę ir įsiklausyti į tikinčiųjų pageidavimą. Susilaukta ekskomunikuoto arkivyskupo Marselio Lefebvro sekėjų padėkos, taip pat nepagrįstos žydų organizacijų kritikos.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija