Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kas mokys giedoti Lietuvos himną?

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus metiniame pranešime ypatingą dėmesį atkreipė į patriotizmo stoką, o buvęs prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, pritardamas V.Adamkui, priekaištavo, kad renginiuose Lietuvos himnas ne giedamas, o grojamas.

Iš tikrųjų patriotizmas, Tėvynės meilės jausmas, kurį kai kas įvardija šeštuoju, motinos ir Tėvynės meilei prilygstančiu jausmu, prasideda nuo simbolių. Vaikelis pirmiausiai išvysta motinos akis, atpažįsta jos balsą, pajunta jos rankų švelnumą. To paties vaikelio bundanti savo tautai ir jos valstybei sąmonė pamato savo vėliavą, herbą, išgirsta himną, gilinasi į jo žodžius. Tačiau Lietuvos Trispalvė net valstybinių švenčių proga daugeliui valstybinių įstaigų „nepopuliari“, Lietuvos himną Lietuvos radijas, vadinamas nacionaliniu, tik vidurnaktį pagroja. Sovietinėje Lietuvoje sovietinį himną ne tik vidurnaktį, bet ir rytais transliuodavo. Tenka išgirsti renginiuose, kai vieni giesmininkai vietoj „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“ gieda „Tegul saulė Lietuvos tamsumus pašalina“, kiti taria „Lietuvos tamsumas prašalina“. O kas juos mokė giedoti himną? Kas vakarą ir rytą piliečiui primena savo tautą, Tėvynę, valstybę, kas jį ugdo patriotu?

Ne kartą per spaudą ir asmeniškai šių eilučių autorius bei visuomeninės organizacijos kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos (LRTV) generalinį direktorių Kęstutį Petrauskį ir LRTV tarybos pirmininką prof. Romą Pakalnį su prašymu vakarais ir rytais per radiją transliuoti giedamą Lietuvos himną, tačiau užsispyrimas pasirodė neįveikiamas, sulauktas vienintelis „rimtai motyvuotas“ atsakymas, kad Lietuvos radijas veikia ištisą parą, todėl užtenka „pagroti“ himną vidurnaktį.

Apie LRTV (ypač TV) nacionalinį „spindesį“ ir skurdą pelnytai rašoma spaudoje, daugelis nuolat labiau klauso „Žinių radijo“. Būtų gera, kad „Žinių radijas“, pasižymintis įdomiomis margaspalvėmis laidomis, patriotiška dvasia, parodytų sektiną pavyzdį Lietuvos radijui ir vidurnaktį (24-ą val.) bei rytą (6-ą val.) transliuotų giedamą Lietuvos himną.

Gal visi išmoksime, gal visi drąsiau giedosime „Tautišką giesmę“.

Algimantas ZOLUBAS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija