Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mūšios parke sklido malda už partizanus

Kazimieras Dobkevičius

Mūšios šile po atviru dangumi
šv. Mišias aukojo (iš kairės):
kan. dr. Robertas Pukenis,
kun. Petras Tavoraitis, vyskupas
Jonas Kauneckas,
mons. Jurgis Užusienis,
mons. Alfonsas Svarinskas

Jau tapo tradicija vasaros viduryje, kai žaluma, medžių šakos plačiai moja savo žaliomis skaromis, Ukmergės rajone, Mūšios memorialiniame parke, rengti šventę Lietuvos Didžiosios kovos partizanų apygardos ir visų rezistencinės kovos dalyvių garbei. Šio parko įkūrimo iniciatorius ir šventės sumanytojas monsinjoras Alfonsas Svarinskas kasmet energingai dalyvauja pats ir sukviečia šimtus gyvų laisvės kovų dalyvių: šaulių, Vietinės rinktinės karių, politinių kalinių ir tremtinių, būtinosios tarnybos karių.


Atokvėpis Palėvenėje

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Kupiškio dekanas
ir klebonas kan. Vladas
Rabašauskas, dominikonas
vienuolis Jonas Grigaitis
ir Naujamiesčio klebonas
kun. Algirdas Dauknys

Niaukstėsi, bandė lyti, tačiau ir tokios staigios oro permainos nė kiek nesugadino Palėvenės dominikonų vienuolyne birželio 23-24 dienomis vykusios septintosios sakralinės muzikos ir teatrų šventės „Sielos ilgesys“. Vaizdingoje vietovėje, kuri savo grožiu nenusileidžia pasaulio perlui Šveicarijai, pasirodė žinomi aktoriai, muzikantai. Atėjusieji čia galėjo nepirkdami bilieto matyti iš arti veidus tų, kurie rodomi televizijų ekranuose ar sutinkami laikraščių puslapiuose. Nuo įspūdžių, kuriuos teko patirti pirmą šios šventės dieną, galva tiesiog svaigo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija