Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Sutvirtinimo sakramento šventė

Vyskupas Jonas Kauneckas
laimina Alizavoje jį pasitikusius
tikinčiuosius. Kairėje –
kun. Laimonas Nedveckas

ALIZAVA. Birželio 30 dieną, šeštadienį, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia atrodė šventiškai. Šventovės vidų puošė kadagio šakelių girliandos. Parapijiečiai laukė atvykstant Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko. Toks aukšto rango Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininkas čia lankėsi prieš keturiolika metų. Tai buvo tuo metu Panevėžio vyskupas ordinaras Juozas Preikšas.


Anykščių dekanate

Trys vakarai su vyskupu

Vyskupas Jonas Kauneckas
ir klebonas dekanas kan. Stanislovas
Krumpliauskas su grupe sutvirtintųjų
prie Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

ANYKŠČIAI. Tris birželio vakarus Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Kiekvieną vakarą jis aukojo šv. Mišias, pasakė homiliją ir teikė Sutvirtinimo sakramentą vis kitos mokyklos mokiniams. Iš viso per tris vakarus Sutvirtinimo sakramentą gavo 217 A.Vienuolio ir J.Biliūno gimnazistų bei A.Baranausko vidurinės mokyklos mokinių.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Apnakvindino lenkų maldininkus

igliauka. Kasmet liepos mėnesį didelė piligrimų grupė per Pietvakarių Lietuvą iš Lenkijos, Olštino vyskupijos, keliauja į Vilnių, į Aušros Vartus. Liepos 11 dieną net 240 piligrimų su trimis kunigais pasiprašė nakvynės Igliaukoje. Bendruomenės seniūnas susirūpino, kreipėsi ir į parapijos kleboną kun. S.Bitkauską. Buvo nutarta juos apnakvindinti kultūros namuose, mokykloje, parapijos name. Dalį keliauninkų svetingai priėmė šeimos.


Aleksoto dekanate

Valstybės dienos minėjimas bažnyčioje

Aktoriai Egidijus(iš kairės) Stancikas,
Dalia Jankauskaitė ir solistas
Mindaugas Jankauskas
su jaunosiomis garliavietėmis

Garliava. Liepos 6-ąją Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Valstybės dienos minėjimas. Jis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Kęstutis Vosylius. Vėliau tikinčiuosius pasveikino Garliavos kultūros centro vedėja Genovaitė Katinauskienė, naujas Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Vytautų klubo Garliavos skyriaus pirmininkas Vytautas Vasiliauskas. Minėjime dalyvavo aktoriai Egidijus Stancikas, Dalia Jankauskaitė ir solistas Mindaugas Jankauskas. Buvo atliktos kelios dainos, paskaitytas monologas apie didvyrišką Lietuvos valstybės praeitį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija