Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Anykščių dekanate

Trys vakarai su vyskupu

Vyskupas Jonas Kauneckas
ir klebonas dekanas kan. Stanislovas
Krumpliauskas su grupe sutvirtintųjų
prie Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

ANYKŠČIAI. Tris birželio vakarus Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Kiekvieną vakarą jis aukojo šv. Mišias, pasakė homiliją ir teikė Sutvirtinimo sakramentą vis kitos mokyklos mokiniams. Iš viso per tris vakarus Sutvirtinimo sakramentą gavo 217 A.Vienuolio ir J.Biliūno gimnazistų bei A.Baranausko vidurinės mokyklos mokinių. Kadangi visiems jiems savo švente buvo sudaryta galimybė pasidžiaugti su bendramoksliais, kiekvienai mokyklai skiriant atskirą dieną, bažnyčioje nebuvo spūsties, sutvirtinamieji su savo artimaisiais galėjo atsisėsti ir be jaudulio susikaupti, pasimelsti, pasiklausyti vyskupo minčių.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija