Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Padėka už gražią šventę

Parapijos talkininkai po padėkos
šv. Mišių Klaipėdos
Šv. Kazimiero bažnyčioje

Prabėgo Lietuvos jaunimo dienos Klaipėdoje. Pasibaigus šventei lieka įspūdžiai, atliktų ir nepadarytų darbų vertinimas. Taip pat lieka padėka žmonėms, prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Nuostabų liepos 6-osios vakarą į Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusias padėkos šv. Mišias rinkosi žmonės, kurie šioje parapijoje organizavo jaunimo maitinimą, apgyvendinimą, rūpinosi, kad atidarymo šventė būtų graži. Padėkos šv. Mišioms vadovavo kun. Vilius Viktoravičius, Lietuvos jaunimo dienų organizacinio komiteto narys ir Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas, taip pat Šv. Kazimiero parapijos vikaras bei Jaunimo dienų koordinatorius kun. Saulius Stumbra.

Įžangos žodyje kun. V.Viktoravičius negailėjo gerų žodžių šventės dalyviams. Anot kunigo, jie parodė širdies gerumą atverdami savo namų duris ir priimdami jaunus žmones nakvynei. Tai taip pat ženklas parapijos augimo, keitimosi, kada tikintieji nelieka abejingi ir atsiliepia gerumu.

Pamoksle kun. S.Stumbra, remdamasis šv. Igaco Lojolos dvasingumu, analizavo priežastis, kodėl žmogus dažnai „bijo“ ar „nemoka“ pasakyti žodžio „dėkui“. Kunigas džiaugėsi būriu parapijos aktyvistų, jaunaisiais talkininkais, kurie neliko nuošaly ruošiantis Lietuvos jaunimo dienoms ir aukojo savo laiką, energiją, kad atvykstantiems būtų malonu svečiuotis šioje parapijoje.

Baigiantis šv. Mišių aukai, kiekvienas padėkos šventės dalyvis iš kun. V.Viktoravičiaus rankų atminčiai gavo žvakutę su Lietuvos jaunimo dienų simbolika. Šventę ilgai primins padaryta bendra visų fotonuotrauka. Tikėkime, jog ji ir ateityje drąsins būti aktyviais savo parapijos žmonėmis.

KSS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija