Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Per dešimtmetį daug nuveikta

Liepos 11-15 dienomis Šiaulių apskrities gyventojai ir svečiai paminėjo Šiaulių vyskupijos 10-metį

Inesė Ratnikaitė, Angelė PABRICAITĖ

Į Šiaulius atvykę maldininkai,
Lietuvos vyskupai ir apaštalinis
nuncijus iškilminga procesija
eina miesto gatvėmis

2007-ieji Šiaulių vyskupijai – jubiliejiniai. Prieš dešimt metų, 1997 m. gegužės 28 d., popiežius Jonas Paulius II pasirašė bulę įsteigti Lietuvoje Šiaulių vyskupiją. Šiaulių ganytoju nominuotas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius kun. Eugenijus Bartulis, vyskupu konsekruotas birželio 29 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Liepos 13 dieną Šiaulių vyskupas E.Bartulis iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus Katedrą.

Šie džiugūs įvykiai minėti gausiuose vyskupijos dešimtmečiui skirtuose renginiuose, kurie prasidėjo dar prieš Naujuosius metus. Paminėsim tik keletą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija