Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Skriaudžiamieji“

Petras Katinas

Nors net Kremliaus oficialieji asmenys, kad ir labai nenoromis, pripažįsta, jog nepriklausomoje Lietuvoje rusų tautybės žmonių niekas neskriaudžia, nepersekioja, kaip tai atseit daroma Estijoje ir Latvijoje, Lietuvos rusų sąjungos veikėjai savo spaudoje ir pasisakymuose sukėlė ir kelia nemažą triukšmą dėl neva mūsų valdžios ketinimų „prispausti“ rusų kalbą Lietuvoje. Visai nesvarbu, kad mūsų sostinėje rusiškai kalbant išgirsi dažniau nei lietuviškai. Štai Lietuvos rusų sąjungos atsakingoji sekretorė Larisa Dmitrijeva, Vilniaus miesto tarybos narė, pasipiktino Nacionalinės televizijos ir radijo tarybos sprendimu nuo rudens nebetransliuoti laidos „Večernij vestnik“. Esą tuo sprendimu LRT taryba pažeidžia nacionalinių mažumų teises, skriaudžia visus mokesčių mokėtojus, kurių pinigais ir yra išlaikoma LRT. „Yra labai blogai – iš pradžių nustojo eiti rusų kalba „Valstybės žinios“, skelbiančios priimtus įstatymus bei sprendimus, vėliau imta uždarinėti rusų mokyklas, panaikinta Vilniaus universiteto Rusų kalbos katedra, egzistavusi daugiau nei 200 metų. Dabar, pažeidžiant Konstituciją, iš mūsų atimamas paskutinis televizijos informacijos šaltinis. Lietuvos rusų sąjunga, remdamasi įstatymais, visomis išgalėmis gins savo teises“, – išdėstė L.Dmitrijeva.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija