Atnaujintas 2007 rugpjūčio 1 d.
Nr.58
(1555)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kryžiai tarp šiukšlių konteinerių

Net aplink Laisvės ir vilties
kryžių Bokštų gatvėje Klaipėdoje –
piktžolių kaip Rusijos gilumoje

Dvasinės mūsų „Sacharos“
Lietuvoje liudytojas –
Kryžių skverelis Klaipėdoje

Valkatų apsuptyje, girtuoklių
globoje išniekinta pagarba,
visa, kas šventa!

Skverelyje – statybinės atliekos

Štai kokie „suoleliai“ Kryžių
skverelyje...

Klaipėda gražėja, „europėja“, anei nė kiek nenusileisdama Vilniui. Apmaudoka, kad, maksimaliai besirūpinant savo gyventojų buitimi, „pilvabūviu“, ekonominiais reikalais, dėmesio krikščioniškajai minčiai ir atminčiai teskiriama minimaliai. Štai Bokštų gatvės pradžioje esančiame skverelyje įvairiais metais yra pastatyta Tautos kančiai atminti, šventiesiems skirtų kryžių, kurie... Gėda svetimam, kad Klaipėdoje dažnam katalikui ir net atvykėliams brangūs ženklai skendi piktžolėse, jų papėdėje valkatos girtuokliauja, čia pat... net tuštinasi... Gaila, kad dėl to negėda Klaipėdos valdininkams.

Mindaugas Auronis

Autoriaus nuotraukos

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija