Atnaujintas 2007 rugpjūčio 1 d.
Nr.58
(1555)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nacionalinę pažangos premiją – Šventojo Rašto vertėjams

Atviras laiškas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui arkivyskupui S.Tamkevičiui

Gerbiamas Arkivyskupe, rašau verčiamas vidinio būtinumo. Žinoma, bet ne visiems, kad per visą Lietuvos istoriją Šventasis Raštas verstas į lietuvių kalbą J.Bretkūno, vyskupo J.A.Giedraičio, arkivyskupo J.Skvirecko ir prel.prof. ARubšio bei kun.Č.Kavaliausko ir jiems talkinusių žmonių. Kiekvienas vertimas būdavo neįkainojamas indėlis į Lietuvos Bažnyčios ir kultūros istoriją. Paskutinysis, ketvirtasis, vertimas, vienoje knygoje sutalpinęs Senąjį ir Naująjį Testamentus, atliktas juvelyriniu tikslumu ir pasigėrėjimą keliančia puikia lietuvių kalba. Sunku pervertinti jo reikšmę nepriklausomos Lietuvos, nepersekiojamos Bažnyčios ir tikinčiųjų gyvenime. Esu įsitikinęs, kad ketvirtojo vertimo autoriai, šie uolūs Bažnyčios tarnai, už jų atliktą titanišką darbą tikrai verti būti nominuoti 2008 metų Nacionaline pažangos premija už didžiulį indėlį į Lietuvos kultūrą. Prašau Jus kreiptis į Komitetą Vyskupų Konferencijos vardu su tokiu pageidavimu. Manau, katalikų bendruomenės palaikys. Jūsų, vieno aukščiausių Lietuvos Bažnyčios hierarchų ir ilgamečio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ vyr. redaktoriaus ir koordinatoriaus, patyrimas šioje srityje labai reikšmingas. Šventojo Rašto vertimo nominavimas Premijai, tikėtina, sulauktų ir žymiausių Lietuvos mokslininkų humanitarų palaikymo ir neliktų nepastebėtas ne tik Lietuvoje. O mano maža misija šiuo klausimu ir pradėta, ir baigta.

Dr. Rimantas GINTARAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija