Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Ar lietuvių kalbos
abėcėlės keitimas –
tik juokinga
smulkmena?

Eucharistijos šventė

Eucharistinis
kongresas

Gyvenimo akimirka,
tapusi amžinybe

Sielų specialistas

Kaip lietuvių kalboje
išliko „graždanka“?

Gyvenimas
gyvenimėlis

Kauno savanoriai
karinio perversmo
neorganizavo

Kristaus
Atsimainymo šviesoje

Galima būti maža
šalim, bet oria, kuri
nesitraukia,
ir tada ji pasiekia

Popiežius apie posusirinkiminio laikotarpio ypatybes

Mindaugas BUIKA

Atostogaujantis popiežius
Benediktas XVI ir Trevizo vyskupas
Andrea Brunas Macokatas
su vyriausiu regiono 96 metų
kunigu Armandu Durigetu (dešinėje)

Entuziazmas ir realybė

Jau tradiciniu tapusiame popiežiaus Benedikto XVI susitikime su vietos kunigais, liepos mėnesį jam atostogaujant Lorendzago di Kadorės vietovėje Italijos šiaurėje esančiuose Dolomitų (Alpių) kalnuose, didžiausio dėmesio susilaukė jo po II Vatikano Susirinkimo (1962–1965) problemišku tapusio Bažnyčios gyvenimo vertinimai. Šis pasisakymas ypač reikšmingas dėl neseniai paskelbto Šventojo Tėvo dokumento „Summorum pontificum“, kuriuo išplėsta galimybė celebruoti lotyniškąją Tridento šv. Mišių liturgiją, nes kai kas tai klaidingai suprato kaip „grįžimą atgal“ nuo Susirinkimo skelbto atsinaujinimo ir reformų.


Elgiamės taip, kaip naudinga Kremliui?

Gintaras VISOCKAS

Socialdemokratų sąjungos
pirmininkas Arvydas Akstinavičius
tvirtina, jog toli gražu ne visi,
pakliuvę į valdžią, pamiršta
priešrinkiminius įsipareigojimus
Gintaro Visocko nuotrauka

Padėtis Lietuvoje – tragikomiška. Konservatoriai bičiuliaujasi su valdančiąja dauguma, iki šiol nepriimtas griežtas Liustracijos įstatymas, neskubama atsisakyti akivaizdžiai ydingų politinių partijų finansavimo tradicijų, stambioji žiniasklaida leidžia kritikuoti toli gražu ne visus ir ne visada, naujojo atominės jėgainės bloko statyba naudingesnė Rytams nei Vakarams, visuomeniniai judėjimai neturi didesnės įtakos... Kaip išsiveržti iš užburto rato, kai, regis, nieko neįmanoma pakeisti? O gal tik taip atrodo, kad padėtis – be išeities? Su Socialdemokratų sąjungos pirmininku Arvydu AKSTINAVIČIUMI kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras VISOCKAS.


Bažnyčių projektuotojas – tikintis žmogus

Architektas Kazys Tamošėtis
ir jo atžala

Gegužės 13 dieną buvo iškilmingai pašventinta Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo mūrinė bažnyčia, pastatyta prieš penketą metų sudegusios medinės bažnytėlės vietoje. Pašventinimo iškilmės išsamiai aprašytos „XXI amžiuje“. Tarp garbingų svečių tą dieną Suoste buvo ir bažnyčios projektuotojas UAB „Nadruva“ direktorius, projektų vadovas architektas Kazys Tamošėtis. Be projekto neįmanoma jokio pastato statyba, todėl pokalbiui pakvietėme architektą Kazį TAMOŠĖTĮ.


Anykščių miesto šventė – keturias dienas

Vytautas Bagdonas

Paminklinė lenta vėl ženklina
vyskupo A.Baranausko
vardu pavadintą tiltą

Liepos 26-29 dienomis šventiškai pasipuošęs, išgražėjęs Anykščių miestas sulaukė gausybės svečių, ir vietinius gyventojus, ir iš kitur atvykusius kvietė daugybė renginių ir reginių. Tomis dienomis Anykščiuose vyko jubiliejinis – Penktasis pasaulio anykštėnų suvažiavimas ir tradicinė Miesto šventė „Meile gimtinei tvirti mes...“. Šie du dideli ir reikšmingi renginiai sutapo ir su tradiciniais, labai populiariais, daugelį metų Anykščių krašte švenčiamais Šv. Onos atlaidais.


Džiugios dienos Lietuvos žemės ūkio universitete

Angelė Pabricaitė

Vyskupai Rimantas Norvila
ir Jonas Ivanauskas iškilmėse
Žemės ūkio universitete
Lauros Žemaitienės nuotrauka

Penktadienį, liepos 27 dieną, eksploatacijai atiduoti Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo ir technologijų parkas ir 350 vietų renovuotas bendrabutis, kuriuos pašventino Kauno vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Iškilmingoje renovuotų pastatų perdavimo LŽŪU rektoriui prof. Romualdui Deltuvui ceremonijoje dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, žemės ūkio ministrė prof. Kazimira Danutė Prunskienė, PAO generalinis sekretorius Hansas Spikeris, „IF Wexpo Heidelberg GmbH“ vykdančioji direktorė Rita Hopfner, statybininkai, projektuotojai, svečiai ir kt.


„...Vardan tos Lietuvos...“

Bronislava TAMULYNIENĖ

Vyresnieji Šv. Angelų Sargų bažnyčioje

Kai karšta liepos saulė virš miesto dosniai žarstė savo spindulius, Alytaus apskrities valstybiniuose vaikų globos namuose vyko prasminga trijų įstaigų draugystės šventė, kurią inicijavo VšĮ „Dienos namai“ (direktorė Kristina Bondareva) pagal kultūros projektą „Dorybių mokyklėlė – vaikams ir suaugusiems“. Į svečius atvyko Valkininkų globos namų „Spengla“ (direktorius Saulius Zubkauskas) ugdytiniai. Šventėje dalyvavo Alytaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento vyresnioji specialistė Diana Simanynienė.


Vasaros kursai ir katalikiškoji etninė kultūra

Inesė RATNIKAITĖ

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
aptaria monografiją. Dešinėje –
Šiaulių Šv. Cecilijos krikščioniškos
muzikos ansamblis, kairėje –
prof. Alfonsas Motuzas,
prof. Romualdas Apanavičius
ir Kelmės krašto Žalpių giesmininkai

Tautos kultūra formuojasi šimtmečius ir, kisdama pagal laikų tėkmę, remiasi į savo šaknis – stiprybės, savitumo, artumo pamatus. Dažnai girdime ir patys kalbame apie lietuvių liaudies papročių, tautosakos, folkloro saugojimą ir puoselėjimą. Retai, bet prabylama ir apie katalikišką etninę kultūrą. Ji savą vietą turi kasmet Kelmėje vykstančių tradicinių žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies amatų vasaros kursuose.


Ganytojo keliu

Vyskupas Antanas Vaičius
Ričardo Šaknio nuotrauka

Šiomis dienomis Telšiuose, visoje Telšių vyskupijoje tarp tikinčiųjų vyrauja pakilios nuotaikos – sukako 25-eri metai, kai Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas Antanas Vaičius. Kitaip nepasakysi – iškili asmenybė, uolus Kristaus vynuogyno darbininkas, Dievo meilės skleidėjas, nuoširdus tikinčiųjų ganytojas ir guodėjas. Būdamas ganytoju, vyskupas regi, jaučia žmonių nuotaikas, rūpesčius, nerimus, skausmus, ne vienam padėjo ir padeda nubraukti sielvarto ašarą, drauge pasidžiaugia, jei kam nors nutinka gera, džiaugsminga, pasiseka gyvenime. Tik, gaila, silpnėjanti sveikata jau daug ką stabdo ir neleidžia visavertiškai dalintis džiaugsmu. Bet vyskupystės 25-mečio jubiliejaus iškilmėse, įvyksiančiose rugpjūčio 6-ąją 12 val. Telšių Katedroje, kartu su jį mylinčias žmonėmis mielai susitiks.


Pagerbė kleboną

Varėnos turizmo ir verslo centro
direktorius Algirdas Juškevičius
(kairėje) padovanojo kun. Pranciškui
Čiviliui (dešinėje) savo išskobtą
medžio skulptūrą
„Šv. Pranciškus Asyžietis“

Senoji Varėna. Senosios Varėnos, Akmens ir Babriškių parapijų kleboną kun. Pranciškų Čivilį jo jubiliejaus – 50-ųjų gimimo metinių - proga pagerbė gausus būrys žmonių. Vakarines šv. Mišias Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje liepos 2 dieną aukojo pats jubiliatas - klebonas kun. P.Čivilis, jose giedojo Varėnos mišrus choras „Varpilė“. Į jas atėjo ne tik gausi Senosios Varėnos bendruomenė, bet ir nemažai garbių svečių. Po šv.Mišių pasveikinti kunigo išsirikiavo eilė per visą bažnyčią.


Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai

Prie seniūnijos Šiaulių vyskupą
Eugenijų Bartulį pasitiko Linkuvos
klebonas kun. Saulius Paliūnas
ir seniūnė Kazimiera Bacevičienė

Linkuva. Liepos 20 - 22 dienomis čia buvo švenčiami Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai, kuriais Linkuvos miestelis nuo seno garsėja. Tai šventė visai parapijai: suvažiuoja iš įvairių Lietuvos kampelių, kasmet aplanko tėvai karmelitai iš Europos Sąjungos šalių. Tai šventė, dėl kurios bendradarbiaudami stengiasi tiek Linkuvos bažnyčios bendruomenė, tiek seniūnija. Liepos 19 dienos vakarą Pakruojo dekanato kunigai susirinko į Linkuvą šv. Mišių aukai bei Švč. Sakramento adoracijai. Pirmąją atlaidų dieną, penktadienį, buvo aukojamos ketverios šv. Mišios, vakare suklupta pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente. Liepos 21-oji, šeštadienis, skirtas kanoninei vyskupo vizitacijai.


Darbščiam ūkininkui – Popiežiaus apaštalinis palaiminimas

Zarasų rajono Avilių bendruomenės
centro pirmininkas Donatas Ragėnas
Autoriaus nuotrauka

Aviliai. Neseniai iš Vatikano į Avilius atkeliavo popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis palaiminimas. Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje parapijos klebonas kun. Stasys Tamulionis jį iškilmingai įteikė Avilių bendruomenės centro pirmininkui Donatui Ragėnui. Šiame rašte rašoma: „Jo Šventenybė Benediktas XVI suteikia ypatingą Apaštališką Palaiminimą ponui Donatui Ragėnui, Avilių bendruomenės centro pirmininkui, už rūpestingumą remontuojant ir įkuriant Avilių bendruomenės bei parapijos namus“.


Šventos duonelės kaina – aštuonios gyvybės...

Loreta EŽERSKYTĖ

Motina, rankose laikanti
rugių pėdą, – viena pirmųjų
Jono Žentelio skulptūrų

Prieš 90 metų, 1917-ųjų liepos 25 d., būrelis drąsių Ukmergės rajono Veprių valsčiaus ūkininkų pasipriešino Lietuvos okupantams vokiečiams, sumaniusiems iš lietuvių atimti duoną. Nelygioje kovoje gyvybę paaukojo aštuoni drąsuoliai. Šiuos įvykius primena kovotojams atminti pastatyti paminklai. Kapinaitėse, šalia Sližių koplytėlės, stovi kryžius, skverelyje priešais mokyklą iškilusi Jono Žentelio sukurta akmeninė skulptūra.


Ne juodbėriais išjoję į mūšį

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Šventinamas paminklas
žuvusiems Šatrijos rinktinės
partizanams ir ryšininkams

Kas panorės pavažinėti kalvotosios Žemaitijos vieškeliais, tepasuka Janapolės–Luokės (Telšių r.) žvyrkeliu. Įpusėjus šį dulkantį kelelį, tepažvelgia į kairę. Vienoje Skardamiškio vietoje, iškirtus krūmus, keturių ąžuolų pavėsyje, pastatytas paminklas žuvusiems Šatrijos rinktinės partizanams ir ryšininkams. Tai didžiulis akmuo, rastas miške, kadaise gynęs partizanus nuo stribų ir enkavėdistų kulkų, su viršuje įmontuotu kalto metalo kryžiumi. Granito lentoje iškaltos devynių žuvusių partizanų pavardės. Pirmasis rinktinės vadas Alfonsas Beniulis, Alfonsas Kondrotas, Alfonsas Mironas ir Domas Puplauskis žuvo 1947 m. gegužės 17 d. Smilgių kaime gyvenusio ūkininko Antano Najulio sodyboje.


Toks jau gyvenimėlis…

Petras KATINAS

Praėjusią savaitę LKP CK veteranas, nuo 1990 metų, skirtingai nuo daugelio savo kolegų aukštų partiečių nomenklatūrininkų, tapęs nepartiniu, neprisijungęs nei prie persidažiusių į LDDP komunistų, dar kartą pademonstravusių savo chameleoniškumą ir tapusių vadinamaisiais socialdemokratais, Lionginas Šepetys viename savaitraštyje gana negailestingai ir su jam įprasta ironija dabartinę mūsų aukščiausiąją valdžią, vadovaujamą jo paties ištreniruoto ir į kompartijos Centro komitetą atvesdinto G.Kirkilo, pavadino vos ne privilegijų perykla.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija