Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jonavos dekanate

Eucharistinis kongresas

Šventoriuje buvo švenčiama
iškilminga Eucharistijos liturgija

Jonava. Liepos 21–22 dieną Jonavos dekanato tikinčiųjų bendruomenė susibūrė švęsti Eucharistinį kongresą – Dievo buvimo su žmogumi liudijimą. Progos įrodyti savo tikėjimo vienybę ir atnaujinti pagarbą Eucharistijai nepraleido daugelis dekanato parapijų krikščionių. Atrodė, pats Dievas iš aukštybių laimino šventę – abi Eucharistinio kongreso dienas skaisčiai švietė saulė, dangaus netemdė nė menkiausias sinoptikų pranašautas debesėlis.

Šeštadienis, liepos 21–oji, buvo skirtas šeimų ir luomų tarnystei. Tikintieji meldėsi už pašaukimus į dvasinį luomą,  šeimas bei jaunimą. Pastarajam buvo skirta speciali katechezės valandelė. Apie tai, kaip šiuolaikiniame pasaulyje būti krikščioniu, su jaunuoliais kalbėjo Arūnas Kučikas, LR Prezidento konsultantas jaunimo klausimais. Daugelį metų būtent su krikščionišku jaunimu darbavęsis, jis pasakojo apie tikėjimo prasmę jauno žmogaus gyvenime. „Gyventi tikėjimu pasaulyje ir Bažnyčioje – nelengvas uždavinys, – sakė A.Kučikas. – Jeigu rimtai ieškai tikėjimo, įsiklausai į Evangeliją, atsiveri Kristaus veidui, suvoki, kad tikėti tikrai sudėtinga, tačiau kartu gauni daugybę Dievo dovanų“. Po paskaitos laukė jaunimo suruošta agapė Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namuose.

Vėliau parapijiečiai rinkosi Jonavos kultūros centro mažojoje salėje, kur buvo rodomas R.Benigni filmas „Tigras ir sniegas“, pasakojantis apie begalinę meilę, tikėjimą ir viltį. Prieš vakarines šv. Mišias dekanato tikintieji pakviesti pasiklausyti paskaitos apie santuoką ir sutuoktinių santykius. Ją skaitė VDU Šeimos ir santuokos instituto bendradarbė dokt. Birutė Obelenienė. „Šeima neišardoma ir nedaloma, – kalbėjo B.Obelenienė, – svarbiausia šeimoje ne vaikai, o vyro ir moters santykis. Buvimas šeimoje – tai ne tarnystė, o bendrystė“. Lektorė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl dabartinės tendencijos gyventi poroje nesusituokus ir taip nuvertinti santuoką.

Po šv. Mišių parapijiečiai rikiavosi procesijai – į naujos bažnyčios statymo vietą buvo nešamas kryžius. Tikinčiųjų bendruomenei talkino Ruklos mokomojo pulko kariai. Šventindamas statomą kryžių Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas kalbėjo: „Šiandien pasaulyje daugybė bažnyčių, stovinčių jau šimtmečius, nuolat lankomų žmonių iš viso pasaulio. Mūsų laukia didelis uždavinys – pastatyti bažnyčią. Ir kuo didingesnės jos norėsime, tuo daugiau vargo teks įdėti. Tačiau Dievo garbei tai daryti verta“.

Sekmadienis kongresą švenčiantiems tikintiesiems buvo ypatinga diena. Bendruomenę aplankė vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas bei Kauno arkivyskupijos dekanai. Kartu su ganytojais Jonavos dekanato parapijiečiai dalyvavo iškilmingoje procesijoje miesto gatvėmis su Švč. Sakramentu. Tai buvo išskirtinė proga paliudyti savo tikėjimą pasauliui ir parodyti katalikų bendruomenės vienybę.

Vidurdienį Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios šventoriuje buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija, kurios metu melstasi už Jonavos deknato parapijiečius, šeimas, jaunimą, ganytojus.

„Šalia visų troškimų, siekių, žmogui labiausiai reikia Dievo, – homilijoje kalbėjo vysk. J.Ivanauskas. – Didelės galimybės kartais gali būti nelaimingo gyvenimo priežastis, todėl pirmiausia reikia pasirūpinti ne materialine, o dvasine gerove, ir tai turi prasidėti pirmiausia šeimoje“. Vyskupas taip pat pabrėžė, jog kongresas yra ne tik Viešpaties meilės kiekvienam žmogui, tikėjimo džiaugsmo ir Bažnyčios liudijimas šių dienų pasauliui, tačiau kartu ir pasiruošimo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui dalis.

Po šv. Mišių tikinčiųjų laukė agapė ir koncertas, kuriame dalyvavo Jonavos rajono kaimo kapelų kolektyvai. Likusioji šventės dalis buvo skirta jaunimui. Parapijos namuose įsikūriusiame Jaunimo centre laukė smagūs užsiėmimai, o vėliau – jaunimo vakaronė Kultūros centro mažojoje salėje.

Pagal www.katalikai.lt

Felicijos Lankelienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija