Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Pagerbė kleboną

Varėnos turizmo ir verslo centro
direktorius Algirdas Juškevičius
(kairėje) padovanojo kun. Pranciškui
Čiviliui (dešinėje) savo išskobtą
medžio skulptūrą
„Šv. Pranciškus Asyžietis“

Kleboną pasveikinti išsirikiavo eilė

Senoji Varėna. Senosios Varėnos, Akmens ir Babriškių parapijų kleboną kun. Pranciškų Čivilį jo jubiliejaus – 50-ųjų gimimo metinių - proga pagerbė gausus būrys žmonių. Vakarines šv. Mišias Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje liepos 2 dieną aukojo pats jubiliatas - klebonas kun. P.Čivilis, jose giedojo Varėnos mišrus choras „Varpilė“. Į jas atėjo ne tik gausi Senosios Varėnos bendruomenė, bet ir nemažai garbių svečių. Po šv.Mišių pasveikinti kunigo išsirikiavo eilė per visą bažnyčią.

Rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, sveikindamas jubiliatą, palygino su šviesaus atminimo monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. „Argi jie nepanašūs? Ir ūgiu, ir šviesiais veidais, ir šiltomis širdimis“, – sakė rajono vadovas. Rajono tarybos vardu meras kunigui palinkėjo stiprybės, sveikatos ir naujų darbų įgyvendinimo bei apjuosė tautodailininkės Saulės Lazaravičienės austa juosta. Jubiliejų švenčiančiam kunigui rajono savivaldybės vadovai - administracijos direktorius Algis Miškinis, jo pavaduotoja Laima Vilbikienė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė - įteikė Padėkos raštą, padovanojo rožių, E.Drobelio nuotraukų albumą „Čepkeliai“ ir atminimo dovaną.

Seimo narys Artūras Paulauskas, sveikindamas kunigą, sakė, jog šis dvasininkas nusipelno didžiausios pagarbos, nes jis ne tik pastatė mūro bažnyčią. Bažnyčią jis sugebėjo pastatyti ir kiekvieno jį pažįstančio širdyje. „Didžiausia auka yra savo gyvenimą atiduoti kitiems“, sakė A.Paulauskas ir padovanojo gintaro skulptūrėlę „Vėjas“ ir palinkėjo būti laisvam kaip vėjas ir gyventi su polėkiu.

Seimo narys Gediminas Jakavonis sakė, kad šis kunigas – vienas iš tų dvasios ganytojų, kurie sugeba rasti tinkamą žodį ir džiaugsme, ir varge. Jis padovanojo dzūkės keramikės sukurtas penkias taures – po taurę kiekvienam pragyventam dešimtmečiui.

Varėnos turizmo ir verslo centro direktorius Algirdas Juškevičius įteikė paties išskobtą medžio skulptūrą „Šv. Pranciškus Asyžietis“. „Stebėtini abiejų jūsų panašumai. Abu jūs atstatėte po tris šventoves. Šv.Pranciškus Asyžietis, gyvenęs XII amžiuje Italijoje, statė dvasios šventoves tikinčiųjų širdyse, o jūs tą darote dabar“, – kalbėjo A.Juškevičius.

Kleboną pasveikino rajono tarybos narys Kęstutis Jurgelionis, Varėnos seniūnas Juozas Balevičius, UAB „Varėnos statyba“ direktorius Vytas Valentukevičius, UAB „Mėlynoji uoga“ direktorius Algimantas Bražionis, Varėnos miškų urėdijos urėdas Pranas Celevičius, Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rūta Aganauskienė, Varėnos darbo biržos direktorė Stasė Daujotienė, Perlojos bandymų stoties kolektyvas, choras „Varpilė“, gausus Senosios Varėnos bendruomenės būrys.

Iš Molėtų krašto kilęs klebonas Varėnoje darbuojasi nuo 1985-ųjų. Jau įgyvendintas didžiausias jo sumanymas: graži, šiuolaikiška bažnyčia Senojoje Varėnoje jo rūpesčiu ir pastangomis iškilo prieš dvylika metų. Tačiau didžiausias kunigo laimėjimas – parapijiečių pagarba.

Rūta Averkienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija