Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Toks jau gyvenimėlis…

Petras KATINAS

Praėjusią savaitę LKP CK veteranas, nuo 1990 metų, skirtingai nuo daugelio savo kolegų aukštų partiečių nomenklatūrininkų, tapęs nepartiniu, neprisijungęs nei prie persidažiusių į LDDP komunistų, dar kartą pademonstravusių savo chameleoniškumą ir tapusių vadinamaisiais socialdemokratais, Lionginas Šepetys viename savaitraštyje gana negailestingai ir su jam įprasta ironija dabartinę mūsų aukščiausiąją valdžią, vadovaujamą jo paties ištreniruoto ir į kompartijos Centro komitetą atvesdinto G.Kirkilo, pavadino vos ne privilegijų perykla. Mat, anot buvusio ilgamečio (1976–1989 m.) Lietuvos „TSR“ komunistų partijos sekretoriaus, trejus metus ėjusio partinius mokslus vadinamojoje Visuomenės mokslų akademijos aspirantūroje Maskvoje ir kuravusio visą okupuotos Lietuvos ideologinį darbą, „dabar privilegiją sukurti gali mūsų Vyriausybė, būdama geros nuotaikos – kokią nori“. Dar daugiau. Draugas L.Šepetys pripažino, kad ir anais laikais privilegijų buvo, bet nepalyginamai mažiau. Pavyzdžiui, galėjai nusipirkti čekiško alaus dabartinės A.Brazausko žmonos vadovautoje „Šešupės“ parduotuvėje. Bet ir tą čekišką alų, pasirodo, LKP CK sekretorius veždavo savo tėvui, kad tas tuo alumi galėtų atsilyginti už savo varganų kolchozinių arų suarimą. Nesigilinsime į tuos dalykus. Tačiau niekas negali paneigti, kad anos partinės nomenklatūros, uoliai tarnavusios okupantams, privilegijų nė iš tolo negalima palyginti su dabartinės valdžios nuvorišų. Net pačiam didžiajam medžiokliui A.Sniečkui nesisapnavo, kad jis galėtų pyškinti į egzotiškus žvėris Pietų Afrikoje, kaip tai dabar daro buvęs smulkus partinis pastumdėlis, o šiuo metu labai įtakingas Seimo narys iki gyvos galvos, netgi aplinkos apsaugos ministru buvęs, Bronius Bradauskas. Argi galėjo net sapnuose įsivaizduoti tokie veikėjai kaip kiaulių ūkio specialistas A.Pekeliūnas ar sovietinio agropromo sraigtelis J.Jagminas, kad taps milijonieriais ir vartysis Kanarų pliažuose kartu su Rusijos magnatais?! Pagaliau nei tas pats L.Šepetys, nei kiti politiniai sekretoriai su A.Brazausku priešakyje, jau nekalbant apie „eruditą“ dabartinį premjerą G.Kirkilą, net nesvajojo, jog dauguma Lietuvos piliečių, ypač jaunų žmonių, per septyniolika atkurtosios nepriklausomybės metų bus taip apmulkinti ir apkvailinti, kad iš jų galvų bus visiškai išmuštos ne tik moralinės vertybės, bet ir tautiškumas, patriotizmas, pagaliau Tėvynės meilė.

Ko nepavyko padaryti per ilgus okupacijos dešimtmečius partiniams ideologams bei jiems uoliai tarnavusiems ir, deja, tebetarnaujantiems „žmonių sielų inžinieriams“, tą puikiai padarė nepriklausomos Lietuvos žiniasklaida, visiškai subulvarėjusi, pilna demagogijos spauda ir televizija. Neatsitiktinai neseniai paminėjęs savo garbingą 75-metį rašytojas ir dramaturgas, Kovo 11-osios Akto signataras Kazys Saja dabartinį mums kasdien nuo ryto iki vakaro brukamą per visas informacijos priemones niekingą šlamštą pavadino „pasturgalizmu“. Keisčiausia, kad apie tai drįsta viešai pasakyti tiktai tokie kaip K.Saja. Kitų jo kolegų, įvairiausių premijų, netgi nacionalinių, laureatų balsų nesigirdi. Tačiau jų kaltinti ne visada galima. Juk komercinių televizijų, didžiausių dienraščių bosai jų neįsileidžia nei į televizijos studijas, nei į laikraščių puslapius.

Kitas dalykas, matant, kaip darbuojasi mūsų Seimas, kaip abejingai žiūri į brangiosios Vyriausybės išsidirbinėjimus, pavyzdžiui, atiduodant nusikalstamo pasaulio „autoritetams“ „Alytaus tekstilę“, bet kam nusvyra rankos. Ir kaip nenusvirs, jeigu kasdien tautos išrinktieji stebina savo „iniciatyvomis“. Štai kai jau visiems tapo aišku, kad kasdieniai tragiški įvykiai Lietuvos keliuose nusineša daugiau gyvybių nei visokios ligos ar kriminaliniai nusikaltimai, Seime sukurta darbo grupė, kuriai pavesta parengti saugaus eismo automobilių keliais naujo įstatymo redakciją. Šiai darbo grupei paskirtas vadovauti naujai iškeptas socialdemokratas, buvęs liberalas Vytautas Čepas. Ir šis partinis bastūnas, ilgai nedelsdamas, pasiūlė, kad, siekiant sumažinti avarijų skaičių keliuose ir kovojant su eismo chuliganais, reikia asmenims nuo septyniolikos metų suteikti teisę įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Mat, anot V.Čepo, kovojant su baisia situacija Lietuvos keliuose, pirmiausia reikia „kelti eismo dalyvių sąmoningumą“. Naujasis socdemas išmąstė, jog dabartinis šešiolikmetis savo proto išsivystymu prilygsta ir net lenkia daugelį dvidešimtmečių. Todėl reikia suteikti teisę vairuoti automobilius ne tik sulaukus septyniolikos metų, bet ir šešiolikmečiams. Taip, pasirodo, yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. Toks draugo V.Čepo ir jam pritarusios darbo grupės pasiūlymas tiesiog pašiurpino Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų specialistus. Šios asociacijos prezidentas Kęstutis Vaicekiūtis pareiškė kategoriškai prieštaraujantis tokiam sumanymui ir pabrėžė, kad, pritarus tokiai V.Čepo racionalizacijai, nelaimių skaičius keliuose dar labiau išaugs.

Iš tiesų negailestinga statistika rodo, kad daugumą avarijų sukelia kaip tik jauni vairuotojai, todėl vairuotojų teisių suteikimas būriams vaikigalių tiktai padidins kelių chuliganų skaičių. Galima priminti, kad ES Saugaus eismo tarybos paskelbtoje ataskaitoje Lietuva pagal saugumo parametrų indeksą yra paskutinėje vietoje.

Be draugo V.Čepo, avarijų skaičiaus augimu susirūpino ir Prezidentas. Valstybės galva išmąstė, kad avarijų skaičių sumažintų draudimas pardavinėti alkoholį degalinėse. Nežinia, koks gi Prezidento patarėjas sugalvojo tokį avarijų sumažinimo būdą. Juk net susisiekimo ir vidaus reikalų ministrai Algirdas Butkevičius ir Raimondas Šukys prabilo, kad kova su „karu keliuose“ vyksta tiktai žodžiais ir nepriėmus griežtų Administracinių pažeidimų kodekso pataisų, kuriose būtų numatytas net grubaus eismo pažeidėjo automobilio konfiskavimas, nieko iš tos popierinės kovos neišeis. Tokioms pataisoms lyg ir pritaria Seimo pirmininkas V.Muntianas. Tik kas iš to. Štai visa žiniasklaida paskelbė, kad V.Muntianas su įjungtais švyturėliais daugiau kaip 170 kilometrų greičiu lėkė greitkeliu Vilnius – Kaunas. Esą taip nutrūktgalviškai skubėjo į Kėdainius, kur jo neva laukė išsiilgę rinkėjai. O kėdainiškiai teigia, kad apie jokį susitikimą su V.Muntianu jie net ausies krašteliu nebuvo girdėję.

Todėl galima tikėtis, kad Seimo rudens sesijoje rengiamos priimti Saugaus eismo įstatymo pataisos tebus tiktai popierinės, kaip ir daugelis kitų įstatymų. Tuo labiau kad vidaus reikalų ministras didis liberalas R.Šukys jau kalba, kad griežtos priemonės kelių chuliganams gali kirstis su Konstitucija…

O tai, kad aukščiausioji valdžia visiškai nesuinteresuota sumažinti baisias nelaimes keliuose, rodo dviejų didžiai „nusipelniusių“ ministrų – K.Prunskienės ir J.Oleko pavyzdžiai. Per K.Prunskienės sukeltą autoavariją žuvo 45 metų moteris, o J.Olekas mirtinai suvažinėjo net du vyrus. Nieko nepadarysi, lėkimas su vėjeliu – irgi valdančiojo klano privilegija.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija