Atnaujintas 2007 rugpjūčio 10 d.
Nr.60
(1557)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Pritarta Jono
Pauliaus II piligrimų
kelio programai

LNK sako kultūrai
„Kitas!“

Iššūkiai Hipokrato
priesaikai

Laikas ir žaislų mada

Dominuoja „mobilūs
palaidaburniai“

Mintys po atlaidų

Liudija kagėbistinis
braižas

Grigališkojo choralo savaitė tampa tradicija

Kristina BORKERTAITĖ

Grupė savaitės dalyvių
su mokytojais ir kazimierietėmis

Pažaislio šventovėje jau antrą kartą buvo surengta Katalikų Bažnyčios tradicinio giedojimo „Grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2007“. Liepos 22-29 dienomis vykusiuose kursuose daugiau kaip pusšimtis dalyvių klausėsi teorinių grigališkojo choralo bei katalikų liturgijos paskaitų, dalyvavo praktinėse giedojimo pratybose, liturginėse valandose, šv. Mišiose, dvasinėse konferencijose, tradiciškai aplankė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną. Savaitę vainikavo iškilminga dalyvių eisena prasidėjusios šv. Mišios, kurias lotynų kalba aukojo kursų vyriausiasis mokytojas Domas Danielius Saulnieris, OSB, iš Prancūzijos. Po šv. Mišių Pažaislio bendruomenė ir svečiai klausėsi kursų dalyvių surengto trumpo koncerto, kuriame skambėjo XI-XIII amžiaus giesmės.


Patriarcho Teoktisto iniciatyvų ir gyvenimo pamokos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II
ir Rumunijos stačiatikių
patriarchas Teoktistas

Popiežiaus užuojauta ir Vatikano delegacijos dalyvavimas laidotuvėse

Rumunijos stačiatikių patriarcho Teoktisto mirtis paskatino dar kartą prisiminti popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato ekumeninio dialogo iniciatyvas ir jų įgyvendinimo problemas pokomunistiniame Rytų Europos regione. Patriarchas Teoktistas, kuris jau buvo sulaukęs garbingo 92 metų amžiaus, mirė sostinėje Bukarešte liepos 30 dieną, jam atliekant prostatos operaciją. Rumunijos Stačiatikių Bažnyčios dvasinio vadovo laidotuvių pagrindiniu celebrantu rugpjūčio 3 dieną buvo Konstantinopolio stačiatikių ekumeninis patriarchas Baltramiejus I.


Apie spaudą, valdžią ir mokesčius

Praėjusią savaitę mus pasiekė kai kurių mūsų skaitytojų nerimastingi klausimai: gal kas negera atsitiko, gal sunki jūsų finansinė padėtis – juk neleidžiate keletos trečiadienio numerių. Sunerimusius skaitytojus patikinome, kaip dabar patikiname ir visus kitus skaitytojus, kad „XXI amžius“ eis ir toliau. Tik mes, kaip ir visi žmonės, dirbdami per metus pavargstame ir norime nors po dvi tris dienas pailsėti. Nes mūsų darbas yra gana sunkus.


Su Lietuva širdy suvažiavo patriotai

Kazimieras Dobkevičius

LLKS atstovai (iš kairės):
štabo viršininkas, dim. mjr. Vyčio
kryžiaus ordino kavalierius
Vytautas Balsys, vėliavnešys
Stasys Dovydaitis, Estijos
atstovas Ago Anelas ir LLKS
valdybos pirm. dim. plk. Vyčio
kryžiaus ordininkas Jonas Čeponis

Jau septynioliktą kartą į tradicinį partizanų, politinių kalinių, tremtinių, ryšininkų, rėmėjų sąskrydį prie Dubysos, Ariogaloje rinkosi tūkstančiai tautos atstovų iš visų Lietuvos miestų, miestelių, kaimų ir kaimelių. Kiekvienais metais kovotojų už laisvę gretos retėja, tačiau į šį sąskrydį atvyko 10-12 tūkstančių žilagalvių vyrų ir moterų. Galima drąsiai teigti, kad tai Lietuvos aukso fondas, iškentėjęs katorgą, kankinimus, badą ir niekad nepraradęs vilties grįžti į gimtąją Lietuvą. Jiems padėjo tikėjimas Dievu, malda ir begalinis noras dar kartą pamatyti gimtąjį sodžių, šeimos židinį, artimuosius. Šis sąskrydis, pasak vieno politinio kalinio – tarsi didysis Lietuvos Seimas, nes savo skaičiumi artimas dešimčiai Lietuvos seimų. Žmonės, praėję tokią sunkią gyvenimo golgotą ir likę gyvi – verti didžiulės pagarbos.


Tuščiakalbystė

Petras KATINAS

Valstybė yra gyva tol, kol prisimena savo istoriją. Tai visiems žinoma, bet, deja, daugelio iš valdančiojo klano pamiršta taisyklė. Kitas dalykas, labai svarbu, kaip ta istorija vertinama, pagaliau beveik atvirai klastojama. Pakanka tik pasiskaityti LKP CK–LDDP pirmojo sekretoriaus, prezidento, premjero, dabar jau socialdemokratų garbės pirmininko A.Brazausko memuarus. Nesvarbu, ar jie yra jo paties, ar buvusių „Tiesos“ redaktorių parašyti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija