Atnaujintas 2007 rugpjūčio 10 d.
Nr.60
(1557)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pritarta Jono Pauliaus II piligrimų kelio programai

Trečiadienį Vyriausybė pritarė ministro pirmininko Gedimino Kirkilo vadovaujamos komisijos Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos rengimui koordinuoti parengtai programai. Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukta 18 Lietuvos sakralinių objektų. Penkis iš jų popiežius aplankė per 1993 metų piligriminę kelionę. Dar kelias šventas vietas yra palaiminęs savo dėmesiu, o likusius objektus į programą įtraukti pageidavo patys tikintieji. Premjero įsakymu bus įkurta priežiūros komisija, kuri metų pradžioje įvertins atliktus, pakoreguos būsimus darbus. Ji turės teisę padidinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą.


Grigališkojo choralo savaitė tampa tradicija

Kristina BORKERTAITĖ

Grupė savaitės dalyvių
su mokytojais ir kazimierietėmis

Pažaislio šventovėje jau antrą kartą buvo surengta Katalikų Bažnyčios tradicinio giedojimo „Grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2007“. Liepos 22-29 dienomis vykusiuose kursuose daugiau kaip pusšimtis dalyvių klausėsi teorinių grigališkojo choralo bei katalikų liturgijos paskaitų, dalyvavo praktinėse giedojimo pratybose, liturginėse valandose, šv. Mišiose, dvasinėse konferencijose, tradiciškai aplankė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną. Savaitę vainikavo iškilminga dalyvių eisena prasidėjusios šv. Mišios, kurias lotynų kalba aukojo kursų vyriausiasis mokytojas Domas Danielius Saulnieris, OSB, iš Prancūzijos. Po šv. Mišių Pažaislio bendruomenė ir svečiai klausėsi kursų dalyvių surengto trumpo koncerto, kuriame skambėjo XI-XIII amžiaus giesmės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija