Atnaujintas 2007 rugpjūčio 10 d.
Nr.60
(1557)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pritarta Jono Pauliaus II piligrimų kelio programai

Trečiadienį Vyriausybė pritarė ministro pirmininko Gedimino Kirkilo vadovaujamos komisijos Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos rengimui koordinuoti parengtai programai. Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukta 18 Lietuvos sakralinių objektų. Penkis iš jų popiežius aplankė per 1993 metų piligriminę kelionę. Dar kelias šventas vietas yra palaiminęs savo dėmesiu, o likusius objektus į programą įtraukti pageidavo patys tikintieji. Premjero įsakymu bus įkurta priežiūros komisija, kuri metų pradžioje įvertins atliktus, pakoreguos būsimus darbus. Ji turės teisę padidinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą.

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukti šie Lietuvos sakraliniai objektai: Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos (Aušros Vartų) koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos), Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedra Bazilika, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Šiluva (Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir tarp jų esanti teritorija), Kryžių kalnas, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo Katedra, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo Bazilika ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo Bazilika ir Kryžiaus kelio koplyčios, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

Objektai turės būti pritaikyti piligrimų ir turizmo reikmėms, kad atvykę piligrimai ir turistai galėtų juos lankyti bei rasti reikalingą viešą infrastruktūrą. Tikimasi, kad dėl šios programos turizmo centro skleidžiama reklama pasieks Europos bei dar tolimesnes valstybes, o Lietuva sulauks daugiau piligrimų ir turistų. Piligrimų kelio programa bus įgyvendinama trimis etapais: 1-asis – 2007-2008 metais, 2-asis – 2009-2011 ir 3-iasis – 2012-2013 metais. Šiemet Piligrimų kelio programos įgyvendinimui Vyriausybė iš Privatizavimo fondo skyrė 10 mln. litų, dar 300 tūkst. – Ūkio ministerija. Planuojama, kad pirmojo etapo darbų pabaigimui 2008 metais reikės dar apie 28 mln. litų. Šių lėšų panaudojimas, o taip pat kitų dviejų etapų darbai numatyti programoje, kuriai pritarė komisija ir Vyriausybė. Šiais metais daugiausia lėšų bus skirta Šiluvai, kitąmet mininčiai 400 metų Marijos apsireiškimo jubiliejų. Taip pat bus skiriama daug lėšų Tytuvėnų ir Pažaislio ansambliams, Trakų bažnyčiai, bus restauruojamos meno vertybės, esančios Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija