Atnaujintas 2007 rugpjūčio 10 d.
Nr.60
(1557)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Grigališkojo choralo savaitė tampa tradicija

Kristina BORKERTAITĖ

Grupė savaitės dalyvių
su mokytojais ir kazimierietėmis

Savaitės uždarymo iškilmės
Pažaislio bažnyčioje

Liturginė valanda

Pažaislio šventovėje jau antrą kartą buvo surengta Katalikų Bažnyčios tradicinio giedojimo „Grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2007“. Liepos 22-29 dienomis vykusiuose kursuose daugiau kaip pusšimtis dalyvių klausėsi teorinių grigališkojo choralo bei katalikų liturgijos paskaitų, dalyvavo praktinėse giedojimo pratybose, liturginėse valandose, šv. Mišiose, dvasinėse konferencijose, tradiciškai aplankė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną. Savaitę vainikavo iškilminga dalyvių eisena prasidėjusios šv. Mišios, kurias lotynų kalba aukojo kursų vyriausiasis mokytojas Domas Danielius Saulnieris, OSB, iš Prancūzijos. Po šv. Mišių Pažaislio bendruomenė ir svečiai klausėsi kursų dalyvių surengto trumpo koncerto, kuriame skambėjo XI-XIII amžiaus giesmės.

Savaitę organizavo Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, sukaupusi jau nemažą kursų organizavimo patirtį. Studijai talkino Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) ir Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčių grigališkieji chorai. Kursų išlaidos padengtos Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo, dalyvių įnašų, privačių rėmėjų, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos bei Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos lėšomis.

Tėvas Danielius yra Solesmio benediktinų vienuolyno vienuolis, žymus grigališkojo choralo tyrinėtojas. Jau dvejus metus jis dėsto Popiežiškajame sakralinės muzikos institute Romoje. Tai, pasak Dainiaus Juozėno, Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos valdybos pirmininko, yra reikšmingas tėvo Danieliaus mokslinio ir praktinio indėlio pripažinimas. Kiti kursų savaitės mokytojai – Asta Timukaitė-Lemieslė (Paryžiaus Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčios choro vadovė), Živilė Stonytė (choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovė), Milda Paulikaitė-Gricienė (Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios grigališkojo choro „Oranta“ vadovė) ir Irenėjas Urbonavičius (Kauno Švč. Trejybės bažnyčios grigališkojo choralo grupės „Cantus simplex“ vadovas) – yra D.Saulnierio mokiniai.

Organizatoriai, kviesdami savaitės mokytojus, didelį dėmesį kreipia į tai, kokioms grigališkojo choralo mokykloms ir interpretavimo tradicijoms jie atstovauja. „Būdami Solesmyje (Prancūzija) benediktinų mokiniais, išaugę pagal jų puoselėjamą giedojimo tradiciją, stengiamės mokytojų ieškoti šioje aplinkoje, kurioje turime ryšių ir ištikimų draugų, – pasakojo D.Juozėnas. – Kad ir kaip kam atrodytų, Solesmio benediktinai yra neginčijami autoritetai visoje Romos Katalikų Bažnyčioje. Tėvas D.Saulnieris yra mūsų mokytojas nuo 1990 metų, tačiau tik šiemet atsirado galimybė jam atvykti ir visą savaitę skirti platesniam giesmininkų būriui“.

Visi „XXI amžiaus“ kalbinti pašnekovai nuoširdžiai džiaugėsi, jog turėjo tokį žymų mokytoją, kuris yra ne tik grigališkojo choralo žinovas, bet ir puikus pedagogas. Ž.Stonytė atkreipė dėmesį į tai, jog kiekvienas grigališkojo choralo specialistas turi savo sritį. Pernai pagrindinis mokytojas buvo kun. Mariušas Bialkovskis, taip pat Popiežiškojo sakralinės muzikos instituto auklėtinis, jis puikiai išmano notaciją, senovinių natų neumų užrašymą. O tėvas Danielius yra universali asmenybė, jis gilinasi į daugelį sričių. Be to, Ž.Stonytės nuomone, labai svarbu, kad jis yra ne pasaulietis, o vienuolis, kurio vienuolyne iki šiol gyva viduramžių grigališkojo choralo tradicija. „Jei giedojime skambės tik „rašto ženklai“, o ne malda, – toks grigališkasis choralas yra nevisavertis ir negyvas“, – įsitikinęs D.Juozėnas.

Nors tėvas Danielius turi didelę grigališkojo choralo mokymo patirtį, yra vadovavęs daugeliui kursų visame pasaulyje, jis teigia pirmąkart išvydęs tokią vieningą ir susikaupusią dalyvių bendruomenę. Jis šiltai dėkojo organizatoriams, Šv. Kazimiero vienuolijos seserims. „Tai buvo nuostabi studijų savaitė. Dalyviai nepaprastai uoliai ir gerai dirbo labai šiltoje, paprastoje ir nuoširdžioje dvasioje“, – svečias iš Prancūzijos negailėjo pagyrimų ir savaitės dalyviams. Anot organizatorių, nors šiemet kursuose dalyvavo kiek mažiau žmonių, jie buvo labiau motyvuoti, žinantys, ko nori, ir suinteresuoti įgytas žinias pritaikyti savo aplinkoje: parapijose, bažnyčiose, profesinėje veikloje. Dalyviams buvo svarbu patirti giedojimo, buvimo kartu, gyvenimo liturgijoje dvasią, tobulėti, lavintis. Ieškota ir ramybės, maldos, susikaupimo, draugystės, artimais interesais susietų žmonių bendravimo.

Didelę reikšmę šią savaitę skirta ir dvasiniams dalykams. Šių metų savaitės dvasios tėvas buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas kun. dr. Romualdas Dulskis. Taip pat stovykloje lankėsi, paskaitas bei dvasines konferencijas vedė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas bei Vilniaus Arkikatedros Bazilikos vikaras kun. Kęstutis Smilgevičius.

Grigališkojo choralo savaitė skirta tiek siekiantiems susipažinti su šiuo viduramžių Katalikų Bažnyčios tradiciniu giedojimu, tiek norintiems pagilinti jau turimas žinias. Juolab kad, anot Ž.Stonytės, giedoti gali kiekvienas norintis, nes choralai yra įvairaus sudėtingumo, pavyzdžiui, mažiau įgudusieji rečituoja psalmes, o sudėtingas giesmes gali atlikti patyrę choralistai. Dar vienas organizatorių tikslas – skatinti giedojimo sąjūdžio plėtrą, inicijuoti naujas grupeles, norinčias reguliariai giedoti choralą.

Kitais metais grigališkojo choralo savaitę vėl ketinama rengti Pažaislyje. „Siekiame, kad stovykla Pažaislyje taptų tradiciniu renginiu greta grynai jau muzikinio Pažaislio festivalio ar garsiųjų Žolinės atlaidų. Vienuolynas turi gyventi dvasios ir maldos ritmu, suteikti priebėgą ieškantiems susikaupimo ir ramybės. Mus susiejo nuostabi draugystė su Šv. Kazimiero kongregacijos seserimis. Daug tikimės iš bendradarbiavimo ir su neseniai įkurta viešąja įstaiga „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“, – nestokojo entuziazmo D.Juozėnas.

Kad Pažaislio šventovės ir grigališkojo choralo draugystė daro įspūdį bei traukia žmones, patvirtino Ž.Stonytė, prisipažinusi, jog šioje Kauno vietoje ji lankėsi pirmą kartą. Pažaislis, visa aplinka, tobulai tinkanti grigališkojo choralo savaitei rengti, jai įstrigo bene labiausiai iš visų kursų dalykų. O ko dar vertos išdidžios elegantiškai pasipuošusių Kauno senjorų kalbos, jog vyksta į Pažaislį pasiklausyti grigališkojo choralo!

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija