Atnaujintas 2007 rugpjūčio 10 d.
Nr.60
(1557)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Iššūkiai Hipokrato priesaikai

Rugpjūčio 2 dieną Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto ir Kazokiškių bendruomenės tarybos priėmė nutarimą dėl 1997 metais atnaujintos Hipokrato priesaikos įteisinimo. Šis nutarimas buvos skirtas Lietuvos žmonėms, šalies Prezidentui Valdui Adamkui, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Muntianui, Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui, sveikatos apsaugos ministrui Rimvydui Turčinskui, švietimo ir mokslo ministrei Romai Žakaitienei, kultūros ministrui Jonui Jučui, LR Seimo nariams, žiniasklaidai.

Nutarime atkreipiamas dėmesys, kad demografinė šalies situacija Lietuvoje yra kritinė. Nuo 1994 metų nebėra natūralaus gyventojų prieaugio. Iki šiol veikiantis Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas, legalizuojantis abortus (priimtas dar 1955 metais ), mažina gyventojų skaičių ir didina motinų mirtingumą.

Kas trečias vaikas Lietuvoje gimsta ne santuokoje. Skyrybų ir santuokų skaičius susilygino. Daug atvejų, kai tėvų arba globėjų tarpusavio ir vaikų bei tėvų santykiai žaloja vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, ne kiekviena pora rūpinasi naujos gyvybės atsiradimu ir gyvenimu iki natūralios mirties.

Nutarime teigiama, kad visuomenei didelį susirūpinimą kelia paauglių ir vaikų lytiniai santykiai, kuriuos skatina seksuali apranga, televizija, alkoholis, kvaišalai ir nedarni šeima. Žiniasklaidoje ir mokyklose be saiko platinama seksualizuota masinė kultūra, skatinamas seksualumo įvaizdis vertinant žmogų. Tuo tarpu Švietimo ir mokslo ministerija nesugeba užtikrinti jaunimo lytinio auklėjimo (ugdymo ). Nei ši, nei Kultūros ministerija nerodo pastangų užkirsti kelią lytinių santykių rodymui televizijos laidose, neugdo mokinių kuklumo, pagarbos, orumo, pareigos ir atsakomybės jausmų.

Konstitucinis Teismas suformulavo žmogaus orumo ir žmogaus gyvybės vienovės principą. Iškyla priešprieša tarp moters asmeninio gyvenimo ir negimusio vaiko teisės į gyvenimą. Įstatymų leidėjas turi priimti įstatymą, kuris nustatytų, kokiais atvejais negimusio vaiko teisė į gyvybę būtų ribojama, nes šiuo metu 1994 01 28 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“ prieštarauja Konstitucijos 19 straipsnio nuostatai, pagal kurią „žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“. Šiuo atžvilgiu kyla iššūkis atnaujintai Hipokrato priesaikai eutanazijos srityje, pavojus neatsakingai priimti įstatymus, nukreiptus prieš žmogaus gyvybės orumą.

Atnaujintos 1997 metais Hipokrato priesaikos įgyvendinimui Lietuvoje, ypač siekiant išsaugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties, turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys, todėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto ir Kazokiškių bendruomenės tarybos prašo Seimą 2007 metų rudens sesijoje pakartotinai svarstyti žmogaus gyvybės prieš gimdymo fazėje apsaugos įstatymo projektą; Švietimo ir mokslo ministeriją į mokymo programas įtraukti Rengimo šeimai ir lytinio ugdymo programą; Sveikatos apsaugos ministeriją sudaryti galimybę moterims gauti psichologinę pagalbą stacionarinėse ir poliklinikos medicinos įstaigose, taip pat pateikti Vyriausybei Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos programą. Seimo ir Vyriausybės prašoma paspartinti šeimos politikos koncepcijos priėmimą ir vykdyti šeimos politiką atitinkančią Konstitucijos nuostatą, kad šeima yra vyro ir moters sąjunga; reorganizuoti Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisiją į Šeimos ir vaiko reikalų komitetą. Taip pat tarybų nutarime kviečiama žurnalistų organizacijas ir žiniasklaidos institucijas propaguoti žmogaus gyvybės kultūros prioritetą.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija